Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris ieskandināja pavasari

AKTUĀLI

2. maijā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” izskanēja Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestra koncerts “Pavasara skaņas”. Orķestra izpildījumā skanēja ievērojamu mūziķu skaņdarbi, koncertu kuplināja solista Sanda Ulpes balss un akordeonistu- solistu Marijas un Jurija Piskunovu virtuozais izpildījums.

Pēc gada Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris svinēs 30 gadu jubileju. 1995. gadā orķestri izveidoja Naujenes mūzikas skolas skolotāja Tatjana Jukuma, kura visus šos gadus ir orķestra mākslinieciskā vadītāja un diriģente. Ja sākotnēji orķestrī spēlēja vien 10 audzēkņi, tad pašlaik orķestris izveidojies par ļoti spēcīgu un profesionālu kolektīvu, kurā muzicē gan esošie skolas audzēkņi, gan absolventi un pedagogi.  

Savas radošās darbības laikā orķestris ir pārsteidzis klausītājus ar savu vareno un daudzveidīgo skanējumu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām --Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā un citās valstīs. Lai bagātinātu orķestra skanējumu un pārsteigtu skatītājus, diriģente Tatjana piesaista arī citu specialitāšu audzēkņus – pūtējus un vokālistus.

Orķestris regulāri gatavo koncertprogrammas, ar kurām uzstājas ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Pērn rudenī orķestris piedalījās 21. Starptautiskajā ansambļu akordeona mūzikas festivālā Polijas pilsētā Košalinā, bet šogad aprīlī orķestris devās uz starptautisko akordeonistu solistu, ansambļu un orķestru konkursu “ASCOLTATE 2024” Kauņā, kur ieguva laureāta diplomu par 2.vietu.

Koncerta izskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe pateicās kolektīva dalībniekiem un vadītājai par skaisto koncertu, ieguldīto darbu un aizrautību, ar kādu audzēkņi iesaistās orķestra darbībā.

Teksts, foto: Inese Minova

Lauras Bicānes koncerts Līksnā