Naujenes Mūzikas un mākslas skola sāk audzēkņu uzņemšanu 2022./2023. mācību gadam

AKTUĀLI

Naujenes Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2022/2023. mācību gadam.

Uzņemšana klātienē 26.-27 maijā un 2.-3 jūnijā.

Skola piedāvā mācības šādās programmās:

 • akordeona spēle
 • klavierspēle
 • klarnetes spēle
 • saksofona spēle
 • trompetes spēle
 • trombona spēle
 • eifonijas spēle
 • vijoļspēle
 • kontrabasa spēle

Salienas mācību punkts

 • eifonijas spēle
 • akordeona spēle

Skrudalienas mācību punkts:

 • akordeona spēle
 • vijoļspēle

Līdzi jābūt dzimšanas apliecības kopija! Uz tikšanos Naujenes Mūzikas un mākslas skolā!

Meža dienās iestāda divas reizes vairāk nekā plānots