Meža dienās iestāda divas reizes vairāk nekā plānots

AKTUĀLI

18. maijā Augšdaugavas novada Sventes pagastā norisinājās “Meža dienas 2022”. Pasākuma ietvaros Pašulienes grupu dzīvokļu iemītnieki un darbinieki, Ilūkstes specializētajās darbnīcās strādājošie cilvēki ar īpašām vajadzībām, Veselības centra “Ilūkste” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klienti, Višķu dienas aprūpes centra pārstāvji, kas piedalās projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1./15/I/005, kopā ar Augšdaugavas novada vadību, gan sociālā dienesta darbiniekiem, Ilūkstes pilsētas administrācijas darbiniekiem kopīgi stādīja priežu stādiņus ar mērķi veicināt cilvēku ar GRT integrēšanos sabiedrībā, un mazināt valdošos aizspriedumus sabiedrībā.

“Man ir milzīgs prieks redzēt tik daudz čaklu roku. Divas mazas rokas nevar izdarīt daudz, bet daudz mazu roku izdarīs daudz,” teic Labklājības ministrijas pārstāve Edīte Olupe, kura nodeva sveicienus arī no ministra Gata Eglīša.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins pateicās Labklājības ministrijai par organizēto pasākumu: ”Varbūt pat maz koku atveda, ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu. Iespējams, būs jāpieved vēl. Bet galvenais, ka šodien ir labs laiks, cerams, visi būsim gandarīti, kad darbs būs padarīts, un kociņi tiks iestādīti.” Ilūkstes pilsētas būvvaldes vadītājs Reinis Līcis novēlēja klātesošiem izturību un “vieglu roku”, stādot mežu, lai tas priecētu nākamās paaudzes.

Pirms darbu sākšanas mežkopis Aivars Litiņš nodemonstrēja priežu un citu koku sugu stādiņus, un pamācīja stādīšanas tehnoloģiju.

“Domāju, ka pasākums ir labs un pamācošs, jo piedalās cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tas ir viens no veidiem, kā integrēt šīs personas mūsu sabiedrībā, lai arī viņi saprot, kā augs mežs, kā zaļo mūsu Latvija,” teic pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rasčevskis. Turpina Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova: “Personas ar GRT iemācās strādāt komandā, viņi saprot, ka var izdarīt to pašu, ko arī pārējie, bet galvenais, ka tiek lauzti stereotipi sabiedrībā par šīm personām. Mēs mācāmies arī no viņiem, jo dažreiz viņi izdara labāk nekā mēs.”

Mežs ģeogrāfiski tika stādīts Sventes meža iecirknī. Iecirkņa mežkopis A. Litiņš stāsta, ka tā platība ir 22 tūkst. ha, no Gārsenes līdz Baltkrievijas robežai. Viņa darbs ir saplānot stādīšanas darbus pēc izcirtumiem. Pārsvarā Latvijā stāda četras sugas – priedes, egles, bērzus, melnalkšņus. Dažreiz iestāda arī dekoratīvos ozolus. Ikdienā mežkopji izmanto lauku darba planšeti, kur ir visa nepieciešamā informācija par meža gabalu, atliek tikai ievadīt datus. “Šodien stādam priedes ietvarstādus. Tie ir izaudzēti konteineros no sēklas. Rudenī tos iepako kastēs, savukārt kastes liek saldētavā, lai tie atrastos dziļā miegā,” skaidro A. Litiņš. Saldētavā stāds pavada visu ziemu, bet pavasarī, kad stādus atved, tiem ļauj atkust un notiek stādīšana.

Lai pārbaudītu, vai stāds ir gatavs stādīšanai, ir jāsaspiež stāda saknes. Ja no tām izdalās mitrums (2 -3 piles), tātad kūdras substrāts un stāds ir atbilstošs. Stāds obligāti jāstāda tā, lai kūdra ar saknēm būtu vismaz 1 cm zem zemes, pēc kā stādu kārtīgi jāpiemin. Ja ar diviem pirkstiem stādu var viegli izņemt no zemes, tad stāds ir iestādīts nekvalitatīvi.

“Stādus audzē LVM stādaudzētavās. Konkrētie nāk no Strenčiem, lielākus stādus vedam no Pļaviņu kokaudzētavas, bērzus - no Podiņu stādaudzētavas, kas ir lielākā un jaudīgākā audzētava Latvijā. Sadarbojamies arī ar Kalsnavas stādaudzētavu, kas ir modernākā Baltijā.” Mežkopis skaidro, ka stādiņi tiek izvēlēti atkarībā no augsnes. Priežu mežu stāda tur, kur ir vairāk smilšaina augsne, mālainākajās augsnēs stāda egles un bērzus, bet kūdrainākā augsnē vairāk stāda melnalkšņus. Viņš arī piebilst, ka lielākajā daļā mežu, kur tika veikti izcirtumi, notiek apmežošanas darbi. Dienvidlatgalē vien šogad tiks iestādīti 1200 ha, konkrēti Sventes iecirknī nedaudz vairāk nekā 230 ha. Meža platība Latvijā ik gadu pieaug, rezumē A. Litiņš.  

LVM Dienvidlatgales reģiona meža apsaimniekošanas un plānošanas vadītāja Daiga Ancāne piebilst, ka pavasarī katru gadu tiek izsludinātas “atvērtās Meža dienas”, kad pieteikties stādīt mežu var jebkurš interesents. Vienīgi jāseko LVM mājaslapā aktuālajai informācijai par laikiem, kad būs iespējams to veikt. Pieteikties iespējams arī konkursos, kas tiek izsludināti pakalpojumu sniedzējiem konkrēto platību apstādīšanai.   

Sākotnēji “Meža dienās 2022” tika ieplānots iestādīt 1000 koku, taču rezultātā pasākuma dalībnieki iestādīja divas reizes vairāk.

Pasākumu vadīja Kaspars Markševics, radio balss un Latvijas Bērnu bāreņu fonda vadītājs.

Meža dienas pasākumu organizē Labklājības ministrija ESF projektā “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)”.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Baznīcu nakts Silenes katoļu draudzē