Naujenes Mūzikas un mākslas skolā nosvinēja izlaidumu

AKTUĀLI

11. jūnijā saulainā pēcpusdienā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tika nosvinēts Naujenes Mūzikas un mākslas skolas izlaidums. Šogad apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 13 skolas absolventi – 2 trombona spēlē, 2 saksofona spēlē, 3 akordeona spēlē, 4 klavierspēlē un 2 vizuāli plastiskajā mākslā.
Izlaidums norisinājās sirsnīgā atmosfērā, kur, kā ierasts, absolventi pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu muzikālajā izglītošanā, bet vecākiem -- par atbalstu sarežģītajā muzikālo spēju attīstības ceļā.
Arī šogad Naujenes Mūzikas un mākslas skolas absolventi saņēma laba vēlējumus un piemiņas dāvanas no Naujenes pagasta pārvaldes vadības. Muzikāli krāsains izskanējis skolas izlaiduma audzēkņu koncerts. Tradicionāli tajā savu prasmi solo muzicēšanā demonstrēja izlaiduma klases audzēkņi.
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas vadība pateicas Naujenes pagasta pārvaldei par atsaucību un piedāvāto iespēju rīkot Izlaiduma pasākumu pagasta pārvaldes ēkā - “Jauniešu centrā”

Lai absolventiem veiksmīgs turpmākais izglītības ceļš!

Draugos ar plēsīgiem putniem