Naujenes MMS audzēkņi piedalījās akordeona mūzikas festivālā Braslavā

Kultūra

22. martā Naujenes Mūzikas un mākslas skolas skolotājs Giršs Kagans kopā ar akordeona spēles audzēkņiem piedalījās Bajāna un akordeona mūzikas festivālā "Bajāns-Fest 2019" (Braslava). Pasākumu rīkoja skolas sadarbības partneris - Braslavas bērnu mākslas skola sadarbībā ar Braslavas rajona izpildkomitēju. Festivālā piedalījās solisti un ansambļi no Postaviem, Novopoloickas un Mjoriem.  Klausītājiem ļoti patika NMM skolas audzēkņu sniegums. Klausitājiem par prieku,  festivāla beigās koncertu sniedza Braslavas akordeonistu orķestris.

Romualds Saušs Latvijas komandas izlases sastāvā startēja Norvēģijā