Naujenes Kultūras centrs piedāvā noskatīties meteņu video “Laižamies Metenī!”

AKTUĀLI

Meteni visi gaida ar prieku, jo līdz ar tā aizvadīšanu pienāk pavasaris un izbeidzas garie un tumšie ziemas vakari. Meteņi ir pozitīvi svētki, cilvēki devās braucienos ar ragavām, brauca ciemos pie tāliem radiem, lustējās un vēl pēdējo reizi ziemā devās budēļos. Naujenes kultūras centrs piedāvā nosvinēt Meteņus kopā ar Naujenes kultūras centra folkloras kopu “Rūžeņa” un tautas deju kolektīvu “Dveina”, noskatoties video.

Naujenes kultūras centrs,

Muzeja iela 6, Lociki

www.facebook.com/NAUJENESKC

Youtube: Naujenes kultūras centrs

Tālrunis uzziņām 654 74268

"Bērnu žūrijas" grāmatu lasījumi Naujenes pamatskolā