Naujenes kultūras centrā varēja pārbaudīt savu balsi

AKTUĀLI

16. aprīlī Naujenes kultūras centrā notika Pasaules balss dienai veltīts pasākums “Radi, saki, te un tagad”. Tajā piedalījās vairāk kā 30 jaunieši no Lāču pamatskolas un Naujenes pamatskolas. Pasākumu atklāja un apmeklētājus priecēja Zitas Nitišas vadītais Lāču pamatskolas  bērnu ansamblis, varēja papildināt savas zināšanas par balss veidošanās procesiem lekcijas veidā, ko vadīja Valērija Aleksejeva, kā arī uzzināt ko vairāk par balss tembriem un to dažādību Natālijas Kotonas vadītajā meistarklasē.

Pasākuma galvenais notikums bija 4 meistarklases – Klusākā balss, Skaļākā balss, Izteiksmīgākā balss un Skanīgākā balss. Pasākuma beigās katram titulam tika tās īpašnieks un neatkārtojamākais dalībnieks.

Paldies Naujenes kultūras centram, visiem pasākuma dalībniekiem no Lāču un Naujenes pamatskolas un īpašs paldies pasākumā iesaistītajām personām Valērijai Aleksejevai – Daugavpils Medicīnas koledža, Natālijai Kotonai – Daugavpils teātris, Dajanai Baškirovai, Žannai Gicevičai, Annai Sintijai Ivanovai, Evitai Seņkānei – Daugavpils Universitāte – par vadītajām meistarklasēm, spēju iedvesmot jauniešus un sniegt neaizmirstamus brīžus, kopā esot.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavojusi: Sintija Lukjanska, Naujenes kultūras centrs Muzeja iela 6, Lociki

Lielais pavasara kross Līksnā