Nacionālais enerģētikas un klimata plāns

AKTUĀLI

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi šādā nozarēs vai darbībās – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums, atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums, energoefektivitātes uzlabošana, enerģētiskās drošības nodrošināšana, enerģijas tirgu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana, kā arī inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana.

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam (Infografika)

Eiropas Savienības līmenī Plāna izstrādi nosaka:

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2018/1999 Plāna projekts ir jāiesniedz Eiropas Komisijā līdz 2018.gada 31.decembrim Eiropas Komisijas izvērtēšanai (Eiropas Komisija līdz 2019.gada 30.jūnijam ir jānosūta Eiropas Savienības dalībvalstīm savs viedoklis un ieteikumi par Plāna projektu), bet Plāna projekta gala versija – līdz 2019.gada 31.decembrim.

Plāna izstrādes grafiku, iesaistītās institūcijas un veicamie darbi ir noteikti Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija sēdē (protokola Nr.30 50.§) apstiprinātajā Informatīvajā ziņojumā “Par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādi”

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam ir dokuments ilgtermiņa termiņa politikas plānošanai, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” (deklarācijā dotā uzdevuma numurs 013, Pasākuma numurs 13.2) un Ministru kabineta 2019. gada 7.maija rīkojumu Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” (deklarācijā dotā uzdevuma numurs 062, Pasākuma numurs 62.1).

Aicina uz projektu koprakstīšanas darbnīcām