Mūzikas skolu audzēkņi cīnījās par labākā ansambļa titulu

AKTUĀLI

7. decembrī Baltkrievijā, Šarkavščinas rajona kultūras centrā notika III starptautiskais ansambļu festivāls „Raduga sozvučij”.  Šogad savus talantus demonstrēja 30 kolektīvi no Baltkrievijas, Krievijas, Latvijas un Lietuvas.

Latviju pārstāvēja trīs Daugavpils novada Špoģu un Naujenes Mūzikas un mākslas skolu kolektīvi – Špoģu Mms koklētāju ansamblis „Dzirksteļeite” (vadītāja Vija Petrova) un akordeonistu kvartets (skolotāja Svetlana Vasiļjeva) un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis (vadītāja Tatjana Jukuma). Šajā festivālā savdabīgā mūzikas varavīksnē savijās un radīja pa īstam brīnišķīgu radošo atmosfēru jaunie mūziķi, kas virtuozi spēlēja trompetes, ģitāras, bajānus, harmonikas, akordeonus, vijoles, baltkrievu cimbalas un citus mūzikas instrumentus. Katra dalībnieka sniegumu vērtēja profesionālā žūrija – Novopolockas valsts mūzikas koledžas pedagogi.

Žūrijas priekšā bija grūts uzdevums – noteikt spēcīgākos kolektīvus, jo katrs no dalībniekiem ienesa svētkos savu spilgto kolorītu. Pēc žūrijas komisijas lēmuma vidējā vecuma grupā 2. vieta tika piešķirta Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblim „Dzirksteļeite” (vad. V.Petrova), savukārt vecākajā grupā Špoģu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu kvartets (vad. Sv.Vasiļjeva) ieguva 2.vietu un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis (vad. T.Jukuma)– 3. vietu.

Apsveicam skolotājas un viņu audzēkņus!

Maļinovas pagastā iedegta galvenā egle