Muzikāls svētku noskaņojums bērnu dārzā “Rūķītis”

Izglītība

Lai radītu svētku noskaņojumu, 11. decembrī bērnu dārzā "Rūķītis" notika Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts. Koncertu organizēja un vadīja skolas pedagoģe V.Bagirjane, kā koncertmeistare piedalījās pedagoģe M.Livanoviča.
Paldies Naujenes pirmsskolas iestādes administrācijai par ielūgumu, ilggadēju sadarbību un iespēju jaunajiem mūziķiem sagādāt prieku citiem.

Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks nāk ar mirdzumu acīs un dvēselē!

Informāciju sagatavojusi
NMMS lietvedības sekretāre J.Vasiļjeva

Iedalīja līdzekļus no pašvaldības ceļu fonda