Iedalīja līdzekļus no pašvaldības ceļu fonda

AKTUĀLI

12. decembra Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums iedalīt no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 2019.gada nesadalītā  atlikuma 7506 eiro Ambeļu pagasta pārvaldei Parka ielas avārijas caurtekas nomaiņai, 1876 eiro Kalupes pagasta pārvaldei ceļa “Baltmuiža - Baltaiskrogs” avārijas caurtekas nomaiņai un 2541 eiro Naujenes  pagasta pārvaldei ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai.

Ziemassvētku koncerts "Arvien tuvāk brīnumam"