Mūsu skolēni – Ziemassvētku kartītes dizaina konkursa labāko autoru vidū

AKTUĀLI

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar saviem skolotājiem 2018. gada 13. decembrī apmeklēja Rīgas pili. Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī sveica Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursa labāko darbu autorus un viņu skolotājus. “Šī gada Ziemassvētku kartīte ir īpaša, jo nesīs Latvijas simtgades vēstījumu gan Latvijā, gan visā plašajā pasaulē,” sveicot konkursa labāko darbu autorus un viņu pedagogus, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Prezidents atzīmēja konkursa dalībnieku radošumu un katra bērna savu-īpašo Ziemassvētku stāstu, par ko vēsta zīmējumi. Prezidents pateicās katram konkursa dalībniekam un skolotājiem par ieguldīto darbu.

Pasākuma beigās visiem konkursa dalībniekiem tika piedāvāta ekskursija pa Rīgas pili, ko bagātināja ekskursijas vadītājas stāstījums.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi centīgi gatavojās konkursam, zīmējot savus Ziemassvētku apsveikumus. Labāko darbu autori - Vladislavs Grebežs (skolotāja Anita Karpenko), Anastasija Kovaļova (skolotāja Anita Karpenko) un Einārs Juhņevičs ( skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) tika uzaicināti uz Rīgas pili. Pēc darbu vērtēšanas komisijas atzinuma Einārs Juhņevičs par darbu “Ziemassvētku brīnumu gaidot” ieguva atzinību. Arī Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Sintija Derjabo (skolotāja Anita Karpenko), Austra Suseja (skolotāja Anita Karpenko), Solvita Bizņa (skolotāja Anita Karpenko), Erita Litvinska (skolotāja Anita Karpenko) bija labāko konkursa zīmējumu autoru skaitā.

Šogad konkurss tika organizēts otro gadu pēc kārtas. Kopumā tika iesniegti 135 darbi no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā. Tos veidoja skolēni vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Savos vizuālās mākslas darbos skolēni attēloja Rīgas pili, Ziemassvētkiem vai Ziemas saulgriežiem raksturīgas tautas tradīcijas, Latvijas simbolus, dabas un pilsētu ainavas.

Fotogrāfiju autors: Valsts prezidenta kanceleja

Ziemassvētku pasākums Līksnas pagasta pirmsskolas bērniem