Miķeļdienas izstāde Lāču pamatskolā

Izglītība

Rudentiņš, bagāts vīrs,
Rudens rutki, rācenīši,
Daudz tu vedi vezumā:
Rudens baltie kāpostiņi.

Miķeļdiena ir rudens saulgriežu svētki, kurus svinam 29. septembrī.

Miķeļi ir diena, kad visai ražai jau jābūt zem jumta. Pēc Miķeļiem senatnē sākās klusais veļu jeb dvēseļu laiks. Dabā nakts sāk kļūt garāka par dienu, tuvojas tumsas laiks, bet paši Miķeļi ir krāsaini un bagāti. Miķeļdiena tiek atzīmēta dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā.

Miķeļdienas nedēļā no 26. septembra līdz 30. septembrim Lāču pamatskolas 2. stāva foajē tapa ražena pirmsskolas un sākumskolas posmā skolēnu darbu izstāde. Visi izstādes dalībnieki tika apbalvoti ar pateicībām un nelielām piemiņas dāvanām.

Sadarbībā ar pirmskolas audzēkņu vecākiem tapa Miķeļdienas gadatirdziņš, kur mazie "Lāčuki" tirgoja no mājām atnestus saldumus, ievārījumus un dārzeņus.

Pateicības un piemiņas dāvanas sarūpēja Skolas padome, kura organizēja šo izstādi. Sirsnīgi pateicamies visiem pirmskolas grupas "Lāčuks" audzēkņiem un viņu vecākiem, 1.-4. klašu skolēniem un viņu vecākiem par tik aktīvu piedalīšanos Miķeļdienas izstādē 2022!

Lāču pamatskolas skolotāja Skaidrīte Kardele

Mūsu jaunie draugi - dārzeņi un augļi