Meža dienas Vecsalienā

Kultūra

Vecsalienas muižas pilī 3. oktobrī noritēja Meža dienas. Vecsalienas muižas pilī jau otro reizi notika pasākums veltīts Meža dienai. Šogad balstoties uz paveikto darbu tika turpināta  Vecsalienas muižas parka stādījuma plāna izpilde. 2020.gadā tika izstrādāts plāns, ko sagatavoja Ināras Caunītes birojs.

Pasākuma ietvaros tika veikti Vecsalienas muižas parka teritorijas sakopšanas darbi ap muižas kunga namu.  Iesākumā bērniem tika novadīta izzinoša nodarbība par meža apsaimniekošanu, parku un apstādījumu kopšanu, koku nozīmi ainavā un publiskajā ārvidē. Lekciju vadīja AS “Latvijas valsts meži” Sventes iecirkņa mežkopis Aivars Litiņš. Nodarbības beigās dalībnieki iepazīstināti ar instrumentiem, kuri tiek izmantoti parku un koku kopšanā. Pasākuma noslēdzošajā daļā visi dalībnieki tika pacienāti ar dārzeņu zupu, ko sarūpēja Juris Ostrovskis.

Pasākums notika pateicoties VAS “Latvijas valsts meži” atbalstam.

Vecsalienas muižas kultūras darba vadītāja Jūlija Keiviša

Maļinovā "Pie tējas tases" satikās seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām