Meteņdiena Līksnā

Kultūra

Dedziet, ļaudis, gaišu guni,
Pušķojiet istabiņu:
Tilti rīb, zvani skan,
Meten’s brauca pār kalniņu
Saules grožu rociņā.

11. februārī Līksnas Muižas parkā lustīgi un skanīgi tika aizvadīts Meteņdienas pasākums. Visu aktivitāšu galvenā pamatdoma – atvadas no ziemas. Katrs pasākuma dalībnieks guva prieku, izdejojoties jautros dančos kopā ar folkloras kopu "Dyrbyni", vizinoties zirgam mugurā, minot dažādas mīklas, pie ugunskura sasildoties un ar īpašu rituālu atbrīvojoties no sliktā, kas piedzīvots. Metenis aicināja arī uz sportisko Meteņdienas stafeti Līksnas Muižas parka kalnā.

Katru gadu nemainīgi aktīvo sieviešu apvienība "Saules taka" cienāja klātesošos pasākuma dalībniekus ar pašu ceptajām pankūkām un siltu, veselīgu zāļu tēju.

Meteņi sagaidīti un aizvadīti!

Gaidīsim pavasari!

Foto: Andris Teivāns

Medumos notiks atklātās sacensības zemledus makšķerēšanā