Meteņdienas jautrās stafetes Līksnā

AKTUĀLI

10. februārī Līksnas Muižas parkā līksnieši un ciemiņi pulcējās, lai atzīmētu pavasara vēstnesi - Meteņus. Šis, jaunās ražas gada sākums, Līksnā tiek svinēts tradicionāli katru gadu, jo ir tik tiešām vieni no gada priecīgākajiem svētkiem.

Lai arī laika apstākļi mūs nelutināja, toties tas netraucēja meteņbērniem sanākt, sabraukt kuplā pulkā.

Svētkus atklāja mājas saimniece - Līksnas pagasta pārvaldniece Biruta Ozoliņa. Saimniecei šajos svētkos ir jālielās ar savu saimi un padarītajiem darbiem. Un līksniešiem ir ar ko lielīties, jo ir gan plaši lauki, gan kūtis pilnas ar lopiem, kā arī paši pagasta iedzīvotāji ir čakli strādātāji.

Turpinājumā, ievērojot tradīcijas, sadedzinājām visus sliktos darbus ugunskurā, mēģinājām iegūt dāvanas no umurkumura un piedalījāmies dažādās stafetēs un sacensībās gan lieliem, gan maziem. Neizpalika arī jautrā vizināšanās no kalna.

Noslēgumā visi cienājās ar pankūkām un tēju, ko sarūpēja Līķsnas aktīvo sieviešu apvienība "Saules taka", un saņēma balvas par piedalīšanos sportiskajās aktivitātēs.

Paldies, visiem, kas ieradās, lai kopīgi pavadītu Meteņdienu, un par atbalstu svētku rīkošanā un vadīšanā: pagasta darbiniekiem, Līksnas jauniešiem, ASA "Saules taka", it sevišķi Birutai Ozoliņai, Aldim Rokjānam, Elvīrai Vorošenai un Sintijai Gipterei.

  Foto - G. Mežule

Lekciju cikls “Grāmatvedība uzņēmējiem”