Mēs ejam, kustamies un darām…

AKTUĀLI

Pagājušais gads pagāja meklējumos un atdzimšanā, jo Covid pandēmijas sekas vēl joprojām jūtamas mūsu domās, aktivitātēs un piesardzībā. Bet neskatoties uz visām negatīvajām niansēm, mēs esam gatavi tradīciju turpināšanai un jaunu radīšanai.

Esam smēluši iedvesmu kārtējam Latgales reģionālās pensionāru apvienības literārās jaunrades pārdomu konkursam “Sieviete – gaisma pasaulē”, kurā pelnītu atzinību guva Marija Baltmane, Laima Buķe un Ērika Keivomeģe. Arī šajā sezonā Ilūkstes apvidus senioru pašdarbības kolektīvi ir enerģijas pilni piedalīties dažādos dziesmu un deju festivālos, bet senioru - amatnieku radošās kopas – gadatirgos, tirdziņos un meistarklasēs. Ar nepacietību gaidīsim 13. Vasaras saietu jūlija beigās Šēderē, kur tiksimies ar draugiem no biedrībām “Čaklās skudriņas” un “Jelgavas novada seniori”.

19. aprīlī, turpinot uzsākto tematisko diskusiju ciklu par un ap veselīgu dzīvesveidu, mūsu biedrības seniori tikās Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā, lai tuvāk iepazītos ar veselīgas ēšanas tradīcijām un jauninājumiem šajā jomā. Vispirms notika erudīcijas konkurss “Šis tas par šo un to”, lai nostiprinātu savas prāta spējas veselīgu produktu izvēlē, kā arī paplašinātu savu redzes loku. Tad prezentējām un degustējām pašu pagatavotos veselīgos ēdienus un dzērienus.

Paldies Marijai Rozei no Bebrenes par sirsnīgo muzikālo stāstījumu, bet Ērikai Naglinskai  – par erudīcijas konkursa āķīgajiem jautājumiem un dāvanām no Latvijas Sarkanā Krusta Augšdaugavas komitejas. Savukārt  vislielākais paldies pasākuma dalībniekiem no Subates un Prodes, Pilskalnes un Šēderes, Eglaines un Dvietes, Bebrenes un Ilūkstes par interesanti noformētiem garšīgiem ēdieniem. Ar pozitīvām emocijām uzlādēti,  mēs arī turpmāk darbosimies tikpat aktīvi un radoši.

“Kaut gadi dāvā krāsas baltas
Un augumi vairs neliekas tik stalti,
Mēs ejam, kustamies un darām,
Vēl daudz ko labu paveikt varam.”

(L. Buķe)

Ilūkstes apvidus pensionāru biedrības priekšsēdētāja Lorija Kaminska

Mūsu meitenes -  telpu futbola čempionāta uzvarētājas