Medumu speciālajā pamatskolā LSK brīvprātīgie rīkoja radošo darbnīcu

AKTUĀLI

Ceļa remonts vienmēr aizkavē gan autovadītājus, gan pasažierus. Bet reizēm tā ir negaidīta iespēja, lai izvēlētos citu variantu un apceļotu kaimiņu novadu, izbraucot Šveices cienīgu līkumotu apvidu pa lejām un pakalniem: no Bebrenes caur Ilūksti, garām Gorbunovkai līdz Medumu speciālajai pamatskolai. Tā izdevās arī mums – Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas brīvprātīgajiem, kas īsteno projektu „Protam, varam, darām”.

Projekta ietvaros 9.aprīlī Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” pārstāvji no vizuālās mākslas kopas „Varavīksne” un biedrības „Sēlene” devās pie Medumu skolēniem, lai radošo darbnīcu laikā iejustos Lieldienu pirmssvētku noskaņojumā. Bērni iemācījās pagatavot salātus olu pildījumam un apgleznot no finiera veidotas olas un zaķus. Radošumam nebija robežu, jo skolēni ļāvās fantāzijai un izdomai. Prieks par paveikto staroja bērnu, skolotāju un brīvprātīgo sejās. Labvēlīgas sadarbības atmosfēra, kas vienoja visus pasākuma dalībniekus, liecināja par sasniegto rezultātu – skolēnu vērtību sistēmas, psiholoģiskās labsajūtas un pašcieņas paaugstināšanos.

Paldies Medumu speciālās pamatskolas skolotājiem un darbiniekiem par atsaucību un viesmīlību!

Ērika Naglinska
LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore  

TLMS "Pūpoli" mācīja groziņu pīšanas mākslā