Medumu pagastā veikti ceļu posmu atjaunošanas darbi

AKTUĀLI

18. septembrī tika pabeigti pašvaldības autoceļa 72-27 “Kščeva – Papuļi” (p.k. 30+00 – 95+00) atjaunošanas darbi.

Darbi tika veikti 6,5 km garā ceļa posmā, atjaunojot vissliktākajā stāvoklī esošos ceļa posmus 2670 m garumā, 4,5 m platumā ar grants biezumu 15 cm.

Atjaunošanas darbus veica SIA “BauForm” augustā un septembrī. Kopējās ceļa atjaunošanas darbu izmaksas ar PVN sastādīja 42842,65 euro.

Pateicoties Daugavpils novada autoceļa fonda iedalītajiem līdzekļiem, tika uzlabots autoceļa “Kščeva – Papuļi” seguma stāvoklis un šobrīd Medumu pagasta iedzīvotāji un vietējie zemnieki var izmantot atjaunoto ceļu.

Zemkopības ministrs apmeklēs plūdu skartās saimniecības Daugavpils un Krāslavas novadā