Medumu pagasta jauniešu rosība septembrī

AKTUĀLI

Medumu pagasta jauniešiem septembris bija notikumiem bagāts mēnesis. Septembrī jaunieši piedalījās Medumu pagasta svētkos, Daugavpils novada dienu svētkos, pasākumos “Kafija ar politiķiem” un “Profesiju nakts”, kā arī intelektuālajā spēlē, kas notika Špoģu vidusskolā.

Medumu pagasta jaunieši palīdzēja organizēt Medumu pagasta svētkus, sagatavojot sēdvietas skatītājiem, aparatūru koncertam un piedaloties pasākuma kā sporta aktivitāšu tiesneši. Viena no visiecienītākajām aktivitātēm iedzīvotaju vidū kļuva piedalīšanās radošajās darbnīcās, kuras organizēja jaunieši. Tāpat iedzīvotājiem tika demonstrēta foto izstāde, kura tika izveidota, pateicoties šogad uzrakstītajam projektam „Medumu jaunieši par Zaļu Latviju!”. Atsauksmes par izstādi bija pozitīvas un izbrīnu pilnas.

Daugavpils novada dienās jaunieši nepalika malā un iepriecināja cilvēkus ar radošajām darbnīcām. Bērni un seniori ar entuziasmu piedalījās tajās un bija pateicīgi jauniešiem par tādas brīnišķīgas aktivitātes organizēšanu. Tāpat pasākuma dalībniekiem bija demonstrēta foto izstāde ar 24 Medumu pagasta ezeriem. Arī šīs darbs tika augsti novertēts, galvenokārt, senioru vidū.

Grūti aizmirstams notikums septembrī ir bijis Daugavpils novada domes organizētais pasākums „Kafija ar politiķiem”, kur jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti, novada domes deputāti tikās, lai izrunātu svarīgākos jautājumus, kurus būtu jārisina jaunās jaunatnes politikas stratēģijas ietvaros. Šī pasākuma laikā jauniešu organizācija „Medumu Cerība” uzstājās ar prezentāciju par paveiokto darbu pēdējo gadu laikā. Pasākuma laikā tika piedāvātas idejas, kuras nākotnē varētu tikt realizētas.

Pēdējie pasākumi, kuri tika apmeklēti, ir „Profesiju nakts” un intelektuālā spēle, kas norisinājās Špoģu vidusskolā. Jauniešiem bija iespējas satikties un parunāt ar dažādu profesiju pārstāvjiem, piemēram, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Kopumā visi jaunieši bija sajūsmā par dažādu profesiju pārstāvju prezentācijām. Noslēdzošais posms dotajā pasākumā bija intelektuālā spēle, kurā Medumu jaunieši, diemžēl, nesaņēma godalgotu vietu, toties jautājumi bija interesanti un radoši. Tas kārtējo reizi palīdzēja paplašināt katra indivīda redzesloku.

Informāciju sagatavoja:
Jauniešu organizācijas „Medumu Cerība” dalībnieks
Igors Lisjonoks

Lauksaimnieki iesnieguši pieteikumus kompensācijām par plūdos cietušajām platībām