Medumu pagasta jaunieši aktīvi gatavojās decembra svētkiem

AKTUĀLI

Medumu pagasta jaunieši ir bijuši atraktīvi un radoši 2017. gada pēdējā mēnesī. Medumu pagasta jaunieši, sagaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu, sākot no 24. novembra uzsāka gatavoties svinībām. Medumu pagasta jaunatnei gadu laikā ir izveidojusies skaista tradīcija -  jaunieši izveidoja ievērojamu skaitu Ziemassvētku atklātņu, kurās sveica pašvaldības jaunatni, cilvēkus ar ierobežotām iespējām un vientuļos seniorus.

Medumu pamatskolas administrācija ielūdza jaunatnes lietu atbildīgo Dianu Mikulāni novadīt radošās darbnīcas Medumu pamatskolas skolēnu vecākiem. Tā kā šogad realizētajā projektā “Uzlabosim savu ikdienu” jauniešu biedrība “Medumu Cerība” ieguva fotoaparātu, biedrības locekļi palīdzēja iemūžināt krāšņākos mirkļus labdarības koncertā, kuru rīkoja Medumu pamatskola.

Jaunieši, gatavojoties svētkiem, ir izveidojuši daudzveidīgus dekorus, piemēram, koka sveces, eņģeļus, dažādas rotaļlietas, kuras rotā Medumu pagasta teritoriju.

Protams, jaunieši parūpējās arī par Medumu jauniešu centra izrotāšanu gan no ārpuses, gan iekšpusē. Uz ēkas sienas tapa dažādi zīmējumi, kurus uzzīmēja Milāna Loča, Nikolajs Zubrovs, Līga Surmoviča un Valērija Kožemjakina. Valērija, starp citu,  šī gada 24.novembrī piedalījās Latvijas simtgadei veltītajā izstādē “4 skati”, kura notika Salienas pagastā. Tur viņa ieguva pateicības rakstu par piedalīšanos.

Beidzot šo, bez šaubām, notikumu pilnu gadu, 26. decembrī Medumu pagasta jaunieši kopā ar Kalkūnes pagasta vienaudžiem pavadīja 2017.gadu, brīnišķīgi pavadot laiku kopā. Siltas sarunas, interesantas spēles, mājīgs svētku galds – elementi, kuri uzlaboja 26. decembra pēcpusdienu. Šajās sarunās tika apbalvoti trīs šī gada aktīvākie Medumu pagasta jaunieši – Jevģēnija Kalinčuka, Rihards Vaņkovs un Igors Lisjonoks. Cerēsim, ka 2018.gads būs jautrs un veiksmīgs! Laimīgu Jauno Gadu!

Igors Lisjonoks
Jauniešu biedrības “Medumu Cerība” loceklis

 

Apvienotās komitejas sēde