Medumu jauniešiem gads iesācies aktīvi

Jaunatnei

2019. gads Medumu pagasta jauniešiem sākās ar ikgadēja pasākuma organizēšanu. Medumos notika 12. jauntnes sadraudzības vakars. Jaunieši šogad ļoti oriģināli un radoši strādāja pie vakara tēmas izvēles. Vienojoties par tēmu, izlēmām visus pagasta jauniešus sūtīt aizraujošā ceļojumā pa pasaules valstīm. Šogad sadraudzības vakarā pulcējās septiņi Daugavpils novada pagasti- Kalkūnes, Skrudalienas, Salienas, Maļinovas, Kalupes, Vecsalienas un Lauceses pagasts. Vakars sākās ar koncertu, kur katrs pagasts sagatavoja mājasdarbu ar izlozēto valsti (dejas, dziesmas, priekšnesumi utml.) un prezentēja pārējiem savu priekšnesumu. Pēc galvenas daļas notika diskotēka, kur jaunieši savā starpā komunicēja, iepazinās un guva jaunus draugus.

Biedrība „Medumu Cerība” iesaistījās pasākumā „Riti, riti, ritulīti..”, kas febrārī notika Medumu pamatskolā. Pasākuma programmā tika iekļautas tādas aktivitātes, kā iepazīšanās ar Meteņu tradīcijām, meistarklase no Diānas Mikulanes, kur viņa rādīja  pasākuma apmeklētājiem, kā jāstrādā ar vērpjamo ratiņu un kādus brīnumus var uzmeistarot ar šo darba instrumentu. Noslēgumā tika piedāvāts garšīgs cienasts.

15. februārī Medumu pagasta jaunieši viesojās Vecsalienas pilī, kur notika Vecsalienas pagasta jauniešu rīkotais sadraudzības vakars. Sadraudzības vakara tēma bija vitamīni un veselīgs dzīvesveids. Tradicionāli katram pagastam vajadzēja sagatavot priekšnesumu, atbilstoši vakara tēmai. Medumu jaunieši gandrīz katru svētdienu pulcējās Medumu pagasta jauniešu centrā, lai rūpīgi izdomātu un izmēģinātu priekšnesumu. Pasākumā laikā viņi parādīja dažus interesantus vingrinājumus mūzikas pavadījumā. Pēc oficiālās daļas, jaunieši aktīvi dejoja diskotēkā.

Vokālo ansambļu koncertskatē Augstāko pakāpi ieguva VA “Anima Corde”