Medumos veidos Pirmā pasaules kara mantojuma maršrutu un muzeju

AKTUĀLI

Īstenojot Latvijas un Lietuvas pārrobežu programmas projektu, Daugavpils novadā tiks veidots Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruts un muzejs, tādejādi paplašinot tūrisma piedāvājumu novadā un izceļot vēsturiskās norises Medumu pagastā.

Pirmā pasaules kara laikā Latvijas un Lietuvas teritorijā vairākus gadus atradās frontes „Dzīvības un Nāves” līnija. Tās abās pusēs tika būvēta sarežģīta nocietinājumu sistēma ar ierakumiem, tranšejām un bunkuriem. Tūkstošiem karavīru te cīnījās un krita sīvās kaujās, par ko liecina neskaitāmie kritušo karavīru apbedījumi.

Daugavpils novada Demenes, Sventes un Medumu pagasta mežos līdz mūsdienām ir saglabājušies ļoti daudzi vācu karavīru veidotie betona bunkuri, iespaidīgas lielgabalu un munīcijas novietnes, nebeidzamie ierakumu līkloči.

Par tā laika notikumiem daudz var pastāstīt Medumu pamatskolas vēstures skolotāja Miropija Petkune, kura skolā izveidojusi muzeju ar četrām ekspozīciju zālēm. Tajā iekrātas daudzas vērtīgas liecības, kas skolēniem ļauj daudz labāk iepazīt sava novada un valsts vēsturi. “Medumu pagasts ir ļoti bagāts vēstures notikumiem, un pats spilgtākais notikums ir Pirmā pasaules kara laiki. Medumos līdz mūsdienām ir saglabājušies ļoti daudzi bunkuri, tranšejas, kurās var atrast Pirmā pasaules kara ieročus, munīciju un citas lietas, kas piederēja karavīriem. Tā mēs pakāpeniski sākām vākt un kārtot mūsu ekspozīciju, tās izveidē man palīdzēja vietējie iedzīvotāji un skolnieki,” stāsta Miropija Petkune.

Vēstures stundas skolotāja vada ne tikai skolas kabinetā, bet arī muzejā, kā arī pie kara laika bunkuriem un ierakumiem. Viņa izveidojusi pusotru stundu garu ekskursiju, kuras laikā var aplūkot bunkurus un arī kritušo krievu un vācu armijas kareivju kapus.

2015. gadā Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA” izveidoja tūrisma maršrutu “Pa Pirmā Pasaules kara bunkuriem”, kurā iekļauta bunkuru, ierakumu, privātkolekciju apmeklēšana un pusdienošana karalauka virtuvē lauka apstākļos. Līdzīgu maršrutu Lietuvā izveidoja arī Zarasu tūrisma un informācijas centrs.

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” vadītājs Rolands Gradkovskis stāsta, ka 2019. gadā radās ideja uzrakstīt kopīgu projektu, lai minētās aktivitātes ļautu pasniegt daudz augstākā līmenī, kā arī dotu ekonomisku pienesumu mūsu reģionam. Šogad janvārī Daugavpils novada dome kā vadošais partneris kopā ar Zarasu rajona tūrisma un biznesa informācijas centru sāka īstenot projektu “Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”.

Pirmā Pasaules kara laikā Vācijas armija izveidoja unikālu nocietinājumu sistēmu, kas ir saglabājusies jau vairāk nekā simts gadus un ir interesanta tūristiem. Ar Pirmā pasaules kara vēsturisko mantojumu varēs iepazīties tūrisma maršrutā, kurā iekļauti vairāki militāri objekti Latvijas un Lietuvas teritorijā, kas ir saglabājušies salīdzinoši labā stāvoklī. Projekta ietvaros plānots sakopt šos objektus, uzstādīt ceļa norādes un informatīvos stendus. Tā kā objekti atrodas diezgan tālu viens no otra, apmeklētāju ērtībai tiks piedāvāti 20 velosipēdi, kā arī 10 elektrovelosipēdi, kas piemēroti cilvēkiem ar atšķirīgiem fiziskas sagatavotības līmeņiem.

“Maršrutā centāmies iekļaut dažāda veida nocietinājumus. Ir saglabājušies ierakumi, kuri vairs nav tik dziļi, bet ir acīmredzamas to zigzag formas. Bez ierakumiem ir saglabājusies otrās līnijas nocietinājumu sistēma jeb lielgabalu bunkuri, vairākiem no tiem var piebraukt, bet vairāki atrodas meža biezoknī. Šie bunkuri ir dažādas formas, mēs maršrutā centāmies iekļaut pa vienam bunkuram no dažādām konstrukcijām. Ir arī atsevišķi ložmetēju bunkuri, tie atrodas ceļa malā un ir diezgan labi saglabājušies,” stāsta R. Gradkovskis.

Viens no redzamākajiem Pirmā pasaules kara bunkuriem atrodas uz Latvijas-Lietuvas robežas blakus Ēģiptes luterāņu baznīcai. Tas ir trešās līnijas nocietinājumu sistēmas virsnieku bunkurs. “Toreiz tas bija vācu pusē jeb trešās līnijas nocietinājumu sistēmā. Pirmā līnija bija ierakumi, savukārt otrajā līnijā, kas labi saglabājusies citās vietās, tie ir lielgabalu bunkuri, kuros tieši munīcijas noliktavas ir salīdzinoši labā stāvoklī un daudz kur labi saglabājušās,” stāsta aģentūras “TAKA” vadītājs.

Projekta gaitā tiks izveidotas divas Pirmā Pasaules kara ekspozīcijas – Turmantā (Lietuva) un Medumos (Latvija). Rolands Gradkovskis stāsta, ka Medumos tiks veidots muzejs, kurā apmeklētāji varēs aplūkot dažādas vēsturiskas liecības un iejusties karavīra lomā. Vienā no ekspozīciju zālēm tiks izveidota bunkura un blindāžas imitācija - fragments no ierakuma ar nelielu slēptuvi, karalauka atribūtiem un karavīru manekeniem. Liela uzmanība tiks veltīta audio un video aprīkojumam, kas dos iespēju iejusties karalauka atmosfērā. Uz šo muzeju tiks pārcelti Pirmā pasaules kara eksponāti no Medumu pamatskolas kolekcijas, daļu ekspozīcijas veidos eksponāti no privātām kolekcijām.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Arī vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs guvums no tūrisma plūsmas pieauguma. Tiks organizētas apmācības gidiem, kas vietējiem iedzīvotājiem sniegs jaunas darba iespējas. Uzņēmēji, kuri piedāvā savus pakalpojumus apmeklētājiem varēs bezmaksas izvietot savu informāciju projekta mājaslapā un izdales materiālos.

Kopējais projekta finansējums ir 731 449,50 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 621 732,07 EUR; Daugavpils novada domes finansējums  385 179,50 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 327 402,57 EUR. Projekta īstenošanas ilgums ir divi gadi (25.01.2021. – 24.01.2023.).

Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole