Mazākumtautību forums “No integrācijas uz saliedētu sabiedrību”

AKTUĀLI

22. un 23. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Rīgas pilī notika Latvijas Mazākumtautību forums  “No integrācijas uz saliedētu sabiedrību”, kurš pulcēja vairāk kā 200 dalībniekus no visas Latvijas, kā arī dalībniekus no Daugavpils novada.  Pasākums bija plašs un sevī ietvēra darbu tematiskajās grupās, diskusijas, seminārus  un koncertus.  Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis piedalījās divos koncertos. Pirmajā koncertā tika spēlēta instrumentāla mūzika. Otrajā koncertā tika atskaņots vokāls dziedājums, ko palīdzēja atskaņot Nataniels Rasnačs un Jānis Rasnačs. Instrumentālā ansambļa vadītājs Giršs Kagans izsaka pateicību visiem kolēģiem un kolektīva dalībniekiem, kuri darīja visu, lai veiksmīgi noritētu šis brauciens un kolektīvs  koncertā  uzstātos teicami.

Akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkurss