Manuskriptu konkurss “Mana novada lepnums”

Pašvaldība

Apgāds “Jumava” izsludina manuskriptu konkursu “Mana novada lepnums”. Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu iedzīvotāju pašapziņu un pārliecību, ka tieši viņu novads ir īpašs ar izciliem cilvēkiem, stiprām ģimenēm, dzimtām, spēcīgām un senām tradīcijām. Konkursa nolikums

Izrāde “Skatītāji” ļāva aktieriem iejusties skatītāju lomā