“Mana tautasdziesma” Maļinovā

AKTUĀLI

28. augustā Maļinovas pagasta saieta namā notika Maļinovas pagasta bibliotēkas organizētais pasākums “Mana tautasdziesma”. Pasākuma tēma – tautasdziesmas, kas ir tuvas daudziem. Tautasdziesmas ir mūsu tautas bagātība jau no senseniem laikiem. Mūsu senčiem tautasdziesma vienmēr gāja līdzi gan priekos, gan bēdās, visos gadalaikos un ikdienā, tajās atrodama daļiņa tautas dvēseles, jo, kamēr dziesma ir dzīva, tikmēr arī tauta dzīvo. Visas tautasdziesmas ir par mīlestību. Par mīlestību uz Dzimteni, tās ļaudīm, vecākiem, ģimeni un dabu.

Pasākumā piedalījās duets “Resnički” koncertmeistara akordeonista Almaza Šagapova pavadījumā. Viņu izpildījumā skanošās tautasdziesmas klātesošos aizkustināja līdz sirds dziļumiem. Ar skanīgām dziesmām uzstājās soliste Zoja Markelova no Maļinovas pagasta un vokālā interešu kopa “Ivuški”. Daudzām zināmām dziesmām tika dziedāts līdzi. Pasākums noritēja sirsnīgā atmosfērā, un pēc kopīgas dziedāšanas visi pozitīvi noskaņoti devās mājup.

Lai es dziedu, kad es dziedu,
Dziesmu man nepietrūka:
Nav vēl viena izdziedāta,
Simtu jaunu sacerēju.

Liels paldies pasākuma dalībniekiem un pasākuma apmeklētājiem par dalību pasākumā!

Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina

Projekta ietvaros izzina parku vērtības