Maļinovas pagasta bibliotēkas izbraukuma pasākums “Senču mantojums”

Kultūra

21. februārī Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja  un Saieta nama interešu kopa “Ivuški” devās izbraukuma pasākumā uz Latvijas neredzīgo bibliotēkas filiāli Daugavpilī, pēc bibliotēkas vadītājas Janas Šlapakas uzaicinājuma.  Latvijas neredzīgo bibliotēkas filiālē no 2.janvāra līdz 17.martam skatāma Maļinovas pagasta bibliotēkas izšūto dvieļu - rušniku izstāde. Tā kā bibliotēka atrodas uz Čiekuru ielas, tad arī dāvanā saņēma ezi no priežu čiekuriem, tā ir dāvana kuru varēs sajust ikviens bibliotēkas apmeklētājs. Braucot uz pasākumu paņēmu līdzi dažus sadzīves priekšmetus no novadpētniecības materiālu plaukta, vilnas kārstuves,  veļas rullis un citus.  Pastāstīju par Maļinovas pagastu un bibliotēku, iepazīstināju ar novadpētniecības materiālu kolekciju, pastāstīju par rušniku nozīmi, to rašanās vēsturi.  Interesants fakts: lai meita varētu iziet pie vīra pūra vajadzēja izšūt 100 dvieļus un meitas pūru locīt sāka no mazām dienām. Vai tas būtu iespējams šodien? Pasākuma apmeklētājiem piedāvāju atcerēties bērnību minot mīklas par senākajiem saimniecības priekšmetiem.

 Pēc bibliotēkas vadītājas Janas teiktā apmeklētāji apskatot izstādi dalījās atmiņās par vecākiem, bērnību. Tas ir svarīgi neaizmirst mūsu vecākus. Arī pati izstāde ir vērtība, jo visi dvieļi ir mūsu pagasta iedzīvotāju roku darinājums, un mammas vai vecmāmiņas ir pavadījušas daudzas stundas pie šiem izšuvumiem, meklējušas rakstus un materiālus.

Kāds būtu pasākums bez dziesmām? Izpildot R.Paula “Baltā dziesma”, apmeklētājiem acīs sariesās asaras. Dziesmām visi dziedāja līdzi, un pasākums izvērtās sirsnīgs un pozitīvs. Paldies Neredzīgo bibliotēkas vadītājai Janai par sadarbību un sirsnīgo uzņemšanu.

Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina.

Pavasara ieskaņas koncerts Ilūkstē