Maļinovā pulcējās radoši cilvēki

AKTUĀLI

Maļinovas pagasta radošo cilvēku tikšanās bija domāta visiem, kuri tic dzīvajai sarunai, mīl un novērtē radošumu visdažādākajās tā izpausmēs, vēlas iemācīties radīt dzīvu pasauli sev un citiem.

Īpašs paldies visiem pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem! Maļinovas pagasta iedzīvotājai Irinai Saninai. Irina deklamēja dzejoļus, kurus viņa rūpīgi pieraksta un katrs pantiņš ir tuvs viņas dvēselei.

Paldies radošu dzejnieku ģimenei Tamārai un Ivanam Trutjko. Tamāra dzejas rindās zīlēja nākotni visām zodiaka zīmēm, kā arī nolasīja dzejoļus par skaistām Latvijas ziemas dabas parādībām.

Paldies pagasta saieta nama vokālai grupai „Ivuški” un pašdarbniecei Zojai Markelovai par spilgtu dziesmu izpildījumu!
Atsevišķa pateicība par atsaucību radošajai ģimenei no Naujenas pagasta. Natālija un Viktors Vaļkovski vienmēr iepriecina saieta nama pasākumu apmeklētājus ar skaistām dziesmām!

Tikšanās ar radošiem cilvēkiem ir ļoti svarīgs un perspektīvs virziens. Cilvēks ir dzīvs un nesaraujami saistīts ar notikumiem un tradīcijām, kultūras mantojumu un atmiņu.

Informāciju sagatavojusi:
Saieta nama vadītāja Jeļena Vasiļjeva

Latgales jauniešu diskusijā ar politiķiem taps ieteikumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai