Maļinovā par godu Latvijai izskanēja koncerts “Skaista mana tēvu zeme”

AKTUĀLI

Baltu ievziedu ieskautajā Maļinovas pagastā ar baltām domām, tautiskām dejām un dziesmām, norisinājās Baltā galdauta svētki. Vakara koncertā ikvienu maļinovieti un visus pagasta viesus gaidīja svētku koncerts "Skaista mana tēvu zeme...". Tā laikā notika dalībnieku sadancošanās, sadziedāšanās un kopā būšana.

Sirsnīgs paldies koncerta dalībniekiem:
Naujenes pagasta vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam "Dveina", Špoģu vidusskolas bērnu tautas deju kolektīvam,
Maļinovas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvam "Druvāni", bērnu vokālajam ansamblim "Avenes" un vokālajai interešu grupai "Ivuški".

Svētku koncerts bija mūsu dāvana Latvijai simtgadē!

Informāciju sagatavoja:
Maļinovas pagasta saieta nama vadītāja Jeļena Vasiļjeva

Akordeonistu orķestra koncerts "Virtuozie - akordeoni"