Maļinovā noritēja pasākums “Ziemassvētki nāk”

Kultūra

10.janvāra pēcpusdienā, Maļinovas pagasta saieta namā, pulcējās pagasta iedzīvotāji un ciemiņi no Silavišķu bibliotēkas, kur noritēja pareizticīgo Ziemassvētku pasākums “Ziemassvētki nāk…”.

Klātesošajiem bija iespēja aplūkot rušniku izstādi, ko Maļinovas pagasta bibliotēka kā dāvinājumu saņēma no Maļinovas Svēta Pravieša Elijas pareizticīgo draudzes priestera Aleksandra Jukimoviča. Pasākumu atklāja priesteris Aleksandrs, stāstot par pareizticīgo Ziemassvētku tradīcijām, ko papildināja psalmu dziedājumi, kā arī stāstījums par rušniku nozīmi, pielietojumu dievnamā un sadzīvē.

Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs A.Karņickis visus sveica ar Jauno gadu, novēlēja saticību ģimenēs, veselību un, lai sapņi piepildās!

Ar pašsacerētām dzejas rindām visus klātesošos uzrunāja Maļinovas pagasta dzejniece Tamāra Trutjko, novēlot visiem sirds siltumu un tradīciju stiprināšanu. Sirsnīgu muzikālo sveicienu dāvāja Daugavpils Krievu kultūras centra folkloras kopa “Rusiči”, kuru skanīgās dziesmas iepriecināja visus pasākuma dalībniekus. Pasākumu noslēdza Maļinovas pagasta pašdarbniece Zoja Markelova ar muzikālu priekšnesumu un labā vēlējumiem.

Pēc pasākuma visi tika aicināti, lai kopīgi nobaudītu karstu tēju un pīrāgus.

Paldies visiem par sirsnīgu kopīguma sajūtu un dalību pasākumā!

Apbalvoja aktīvākos jauniešus