Apbalvoja aktīvākos jauniešus

AKTUĀLI

Jau ceturto gadu pēc kārtas Daugavpils novada Izglītības pārvalde sveica tos jauniešus, kas veica aktīvu darbu, lai novadā attīstītos jauniešu aktivitātes. Daugavpils novads ir vieta, kur jaunieši aktīvi darbojas visdažādākajās nozarēs. Pagastos līdztekus jauniešiem darbojas jaunatnes lietu speciālisti, savukārt pašos pagastos norisinās brīvprātīgo organizāciju darbs, interešu pulciņi, tāpat tiek rīkoti dažādi pasākumi, apmācības, īstenoti projekti, sadraudzības pasākumi starp pagastiem. Jaunieši pierādīja ne tikai citiem, bet arī sev, ka mūsu novads ir tā vieta, kur viņi grib dzīvot, realizēt sevi, un veidot ģimenes. Jaunatnes apbalvošanas pasākumā balvas tika pasniegtas 3 nominācijās: ”Gada jaunietis”, ”Gada brīvprātīgais” un ”Gada aktīvākais pagasts darbā ar jaunatni”. Tāpat tika sveikti 2019.gada intelektuālo spēļu sezonas uzvarētāji.

Atklājot pasākumu, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins atzīmēja, ka tas ir liels prieks būt kopā ar jauniešiem: ”Gribētos pateikties visiem, kas ir aktīvi šī darba veicēji. Jūs esat ”neredzamās frontes” cilvēki, kurus mēs šodien esam paaicinājuši. Šeit ir jauniešu kolektīvu pārstāvji, domubiedri, darītprieka pilni cilvēki, un es gribētu jums novēlēt, lai jūs būtu aktīvi ne tikai savā vidū, bet būtu arī savas dzīves veidotāji un apkārtējās dzīves veidotāji.”

”Gada jaunietis” nominācijas balvas saņēma 3 jaunieši:
Andrejs Rucko
, kurš ir aktīvs jaunietis no Kalkūnes pagasta. 2019. gada novembrī Rīgā saņēmis ”Gada brīvprātīgais 2019” balvu par savu ieguldījumu brīvprātīgajā darbā. Kopā ar Kalkūnes jauniešiem domubiedriem Andrejs ir rīkojis ielīgošanu pie Raiņa mājas Berķenelē, kurā ar pašveidotā kvesta palīdzību stāstīja par latviešu tradīcijām, organizēja dažādu sporta veidu sacensības un nodarbības, kā arī izmēģināja sevi uzņēmējdarbībā Daugavpils novada domes izsludinātajā konkursā jauniešiem ”Uzlabosim savu ikdienu.” Andrejs kaļ grandiozus plānus nākamajam gadam, piemēram, pošas palīdzēt vietējai entuziastei atjaunot pamestās zirgu staļļu drupas, ar mērķi izveidot tajā vietā radošās darbnīcas un mākslas izstādes.
Aina Zubrova – meitene no Sventes pagasta, mācās vietējā Sventes vidusskolā. ”Es daudz ar ko nodarbojos, biju aktīva jauniete, daru visu no sirds. Mani iedvesmo mana māsa, jo viņa arī ir ļoti aktīva. Viņa ir tas cilvēks, pēc kura es tiecos,” saka jauniete.
Iļja Jakimovičs no Skrudalienas pagasta. Piedalījies Erasmus apmaiņas projektos, palīdzēja organizēt dažādus pasākumus. Iļja par spilgtāko notikumu 2019. gadā nosauc novembrī notikušo pasākumu ”Black Friday”, kurā jauniešiem bija uzdots īpašs uzdevums – izvēlēties preci, ko vēlas pārdot un reklamēt to humoristiskā veidā tā, lai pārējiem pasākumu dalībniekiem rastos vēlme to iegādāties.

”Gada brīvprātīgais”
Balva par šajā nominācijā aizceļoja pie Alises Evelīnas Irbes no Dubnas pagasta. Jauniete darbojas ne tikai Dubnas, bet arī Višķu pagastā. Nomināciju saņēma arī Jeļena Maslova no Kalkūnes pagasta, kā arī Daņila Puškarjovs no Maļinovas pagasta.
Ar katru gadu brīvprātīgais darbs kļūst arvien populārāks. Jaunieši aktīvi piedalās šajā kustībā un labprāt veic šo darbu. Sasniedzot 50 stundu apjomu, jaunietis saņem apliecinājumu, kas apstiprina iegūtās prasmes. Kopumā tas ir ļoti nopietns papildinājums personīgajam CV. Mūsu novadā šādu stundu apjomu ir sasnieguši 90 jaunieši, bet ir arī tādi, kas sasnieguši 500 darba stundu atzīmi.
Viens no aktīvākajiem brīvprātīgā darba veicējiem ir Rūdolfs Lukasevičs. Viņš pierādīja, ka cītīgi strādājot un mācoties, var iegūt lieliskus rezultātus. Pasākuma dalībniekus viņš sveica attālināti, ierakstot videovēstījumu. Jaunietis atzīmēja: ”Pasaulē brīvprātīgā darbs ir ļoti novērtēts. Iestājoties universitātē vai meklējot darbu, tas var līdzēt.”
Balva nominācijā ”Gada aktīvākais pagasts darbā ar jaunatni” tika pie Kalkūnes pagasta.

Jau deviņus gadus novadā tiek rīkotas intelektuālās spēles. Jauniešiem tas palīdz uzlabot savu atjautību, kā arī apskatīt novadu, jo spēles tiek rīkotas dažādos pagastos. Spēlēm tiek piešķirtas dažādas tēmas, tiek ieviesti jauni paņēmieni jauniešu redzesloka paplašināšanai. Šī gada četru spēļu sērijas jautājumus gatavoja Daugavpils Universitātes pasniedzēju komanda. 2019.gada intelektuālo spēļu sezonas čempioni ir Vaboles pagasta jaunieši (3.vieta), Salienas pagasta jaunieši (2.vieta), un, visbeidzot, uzvarētāji – Maļinovas pagasta jaunieši (1.vieta).

Pasākumā tika dalītas arī pateicības par ”Aktīvu darbu un ieguldījumu jaunatnes politikas attīstībā Daugavpils novadā.” To saņēma 39 jaunieši no Ambeļu, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Salienas, Sventes un Višķu pagastiem, par piedalīšanos pasākumos, brīvprātīgā darba veikšanu, Daugavpils novadu popularizēšanu valsts un starptautiskajā mērogā.

Daugavpils novads pateicas uzņēmumiem, biedrībām un individuāliem komersantiem, kas gada laikā atbalstīja jauniešus balvu fonda nodrošināšanā, transportēšanā, kā arī ēdināšanā.

Pateicamies Olgai Pankovai, kā arī Sandim Ulpem par muzikāliem priekšnesumiem pasākumā!

Autors un foto: Dainis Bitiņš

 

Lielā ūdens iesvētīšana