Mainīts ienākumu slieksnis maznodrošinātās mājsaimniecības statusa saņemšanai

AKTUĀLI

26. janvāra novada domes sēdē apstiprināti grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā”, kas nosaka mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā tiek atzīta par maznodrošinātu.

Saskaņā ar grozījumiem mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 376,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 264,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Piešķiršanas kārtību nosaka un mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātās statusam novērtē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

Stāvvietu un citu ceļazīmju izvietošana iekšpagalmos turpmāk jāsaskaņo ar pašvaldībām