Mainās Daugavpils novada Kalupes pasta nodaļas pārcelšanās datums

AKTUĀLI

Iepriekš neprognozējamu tehnisku iemeslu dēļ mainās Daugavpils novada Kalupes pasta nodaļas pārcelšanās datums – jaunajās telpās sociālo pakalpojumu centrā Pīlādzis Lielajā ielā 43 nodaļa sāks darbu 2021.gada 8.februārī. Jaunās telpas atrodas netālu no līdzšinējās apkalpošanas vietas un būs komfortablākas gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem. Nodaļas darbalaiks saglabāsies nemainīgs, bet sakarā ar pārcelšanās darbiem tas būs mainīts 5.februārī.

Latvijas Pasts iepriekš informēja, ka Kalupes pasta nodaļa no 2021.gada 11.janvāra sāks darbu jaunās telpās sociālo pakalpojumu centrā Pīlādzis Lielajā ielā 43. Tehnisku iemeslu dēļ Kalupes pasta nodaļa pagaidām turpinās darbu esošajās telpās Ezeru ielā 19, tāpat kā līdz šim, piedāvājot klientiem pasta pakalpojumus katru darbdienu no plkst.9 līdz 14.30.

Jaunajās telpās Lielajā ielā 43 Kalupes pasta nodaļa sāks darbu no 8.februāra, nodrošinot pasta pakalpojumu sniegšanu patīkamākā vidē ar atjauninātu preču sortimentu. Nodaļas jaunā atrašanās vieta ir tuvu līdzšinējām telpām, un, lai pasta pakalpojumi būtu pieejami arī klientiem ar kustību traucējumiem un jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem, pie nodaļas būs izvietota speciāla zvanu poga, kuru varēs atpazīt pēc īpašas piktogrammas.

Sakarā ar pārcelšanās darbiem 5.februārī būs mainīts Kalupes pasta nodaļas darbalaiks līdzšinējā adresē: no plkst.9 līdz 10. Arī jaunajā adresē Kalupes pasta nodaļa strādās, tāpat kā līdz šim: pirmdienās–piektdienās no plkst.9 līdz 14.30.

Kalupes iedzīvotāji par pasta nodaļas adreses izmaiņām tiks informēti ar paziņojumiem savās pastkastītēs, un šī informācija būs pieejama arī esošajās nodaļas telpās.

Latvijas Pasts aktīvi realizē klientu apkalpošanas uzlabošanas projektus pasta nodaļās, nodrošinot nodaļu telpu atjaunošanu atbilstoši klientu un darbinieku vajadzībām.

Apsveikums