Maijā tiks uzsākta Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve

AKTUĀLI

Realizējot Eiropas Savienības ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu, maijā tiks uzsākta Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve:  „Kudeiki-Ķirupe” un „Sterikāni-Ķirupe” Līksnas pagastā,  “Palabiški- Buras” Kalkūnes pagastā, “Liepnieki – Atvari” Medumu pagastā, „Saliena-Sergijevka” , „Stenderi-Ormaņi-Adamovo- Šlapaki”, „Šlapaki (darbnīca)” Salienas pagastā.

Ceļu pārbūves laikā atsevišķos posmos tiks ierobežota transporta kustība, kā arī novirzīta transporta kustība pa apbraucamajiem ceļiem. Lūgums iedzīvotājiem izturēties ar sapratni.  Lai nebojātu ceļa segumu, lūgums lauksaimniekiem  pirms izbraukšanas uz pārbūvējamā ceļa attīrīt traktortehnikas un inventāra riteņus no augsnes vai kūtsmēslu atliekām.

Novada domes sēde