Mācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas, Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma projektu konkursa, Latgales programma 2023 ietvaros, organizē apmācību ciklu Latgales reģiona kultūras darbiniekiem. Visas nodarbības notiks Augšdaugavas novada Kultūras centrā „Vārpa” (Dobeles iela 30, Daugavpilī).


Mācību cikla ietvaros ir paredzēti trīs semināri:

11.–13. septembrī „Kopienu un to pārstāvju iesaiste koprades darbā. Kāpēc un kā veidot kopienas mākslas darbus?”
Radošā darbnīca ir veidota kā praktisks palīgs dažādu kultūras jomu profesionāļiem, pašvaldību kultūras darba organizatoriem, nevalstisko kultūras organizāciju biedriem un māksliniekiem, kuri vēlas veidot līdzdalības un kopienu mākslas projektus. Darbnīcas dalībnieki varēs iepazīties ar līdzdalības un kopienu mākslas veidošanas principiem un nozīmi, projektu sagatavošanas soļiem un sadarbības modeļiem. Katram dalībniekam būs iespēja attīstīt sava kopienu mākslas projekta ideju un izstrādāt projekta realizācijas plānu. Radošo darbnīcu vadīs dramaturģe, teātra un kino režisore Krista Burāne.
Dalībai ir pieteikušies kultūras darbinieki no Augšdaugavas, Līvānu, Rēzeknes, Krāslavas novadiem un Daugavpils pilsētas. Grupa ir nokomplektēta.

25. septembrī seminārs „Emocionālā inteliģence. Iekšējo resursu stiprināšana. Komandas veidošana”.

Emocionālā inteliģence nozīmē ne tikai mācēt atpazīt savas emocijas un nosaukt tās, bet arī prast atpazīt tās citos un attiecīgi reaģēt. Emocionālā inteliģence ir saistīta ar  spējām domāt, izprast savas emocijas un izmantot šīs zināšanas rīcībā.

Semināra programma:

  • Kas ir emocionālā inteliģence un kāda ir tās nozīme pašsajūtā, attiecībās, veselībā, darba sniegumā?
  • Just un zināt sevi – dažādi vingrinājumi sevis labākai iepazīšanai, sajušanai, savu iekšējo resursu apzināšanai.
  • Kā rodas mūsu emocijas? Kā domas ietekmē to, ko jūtam un darām?
  • Neveselīgie un veselīgie emociju vadīšanas veidi.
  • Emociju vadība komandas darbā.

Semināru vadīs organizāciju psiholoģe un supervizore, emocionālās inteliģences virzītāja Lauma Žubule.
Grupa: 20 dalībnieki. Pieteikšanās ir iespējama līdz brīdim, kamēr tiek savākta pilna grupa. Pieteikties var aizpildot anketu:
https://docs.google.com/forms/d/1BBHlcogqFRQ7JxUhfYD8oIDaA79ch53q8fACxSca9ms/edit

25. oktobrī seminārs „Latvisko tradīciju aktualizācija mazākumtautību kopienas ietvaros”.
Apmeklējot semināru, varēs uzzināt labākās metodes, kā svinēt un popularizēt latviešu tautas svētkus un tradīcijas mazākumtautību kopienās.
Semināru vadīs – folkloriste, bērnu folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja Anna Kārkle.
Grupa: 40 dalībnieki . Pieteikšanās ir iespējama līdz brīdim, kamēr tiek savākta pilna grupa. Pieteikties var aizpildot anketu:
https://docs.google.com/forms/d/1FIhLAl7kP2UPaYSIDbuK9RkHResILIrKbbSRZ5ZFmno/edit


Papildus informācija:
Vita Litiņa
Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”
vecākā kultūras darba vadītāja
tālr. 28379611
vita.litina@augsdaugavasnovads.lv

Juzefovas parks “ver vārtus” apmeklētājiem