Latvijas Satversmes sapulces loceklis no Višķiem Ignats Gigels

Kultūra

1920. gada 17.un 18. aprīlī notika Latvijas Republikas Satversmes sapulces vēlēšanas. Satversmes sapulcē pavisam tika ievēlētai 150 deputāti, no Latgales vēlēšanu apgabala – 39 deputāti. Tā kā vēlēšanas notika pēc proporcionālās vēlēšanu sistēmas, t.i., kandidātu sarakstiem, tad maz bija to laimīgo pagastu, kuros bija dzimuši vai dzīvoja šie deputāti. Višķiem mazliet paveicās. Satversmes sapulcē tika ievēlēts Višķu pagastā dzimušais un te dzīvojošais zemnieks Ignats Gigels.

Ilgu laiku par Ignatu Gigeli bija pieejamas ļoti skopas ziņas, tik vien kā daži teikumi Wikipēdijā un interneta portālā “Latgales dati”. Informāciju par šo deputātu sāku meklēt jau pirms desmit gadiem, taču nesekmīgi. Lieta izkustējās no vietas ar brīdi, kad izveidoju sociālajā tīklā Facebook interešu grupu “Višķu vēsture”, kur vairākiem grupas domubiedriem izdevās sameklēt I. Gigeļa radinieci Olgu Čeksteri, kura dzīvo Rīgā. Izrādījās, viņa ir saglabājusi I. Gigeļa Satversmes Sapulces locekļa apliecības oriģinālu, no kura tagad ir iegūta arī vienīgā viņa fotogrāfija. Iepriekš bija zināma publiska informācija, ka I. Gigels ir apglabāts Višķu kapos, taču vairāku entuziastu meklējumos viņa kapa vieta netika atrasta. Beidzot to uzrādīja O. Čekstere, kura, izrādās, ilgu laiku to ir kopusi un sakopj joprojām. Uz kapa vietas uzstādītais koka krusts bija vairākkārt nolūzis, tāpēc neviens nevarēja šo kapavietu atrast. Patlaban tiek vestas pārrunas ar Višķu pagasta administrāciju, lai uz I. Gigeļa kapa uzliktu jaunu piemiņas zīmi.

Ignats Gigels (Giģeļs - latg.) ir dzimis 1866. gada 20. oktobrī (pēc vecā stila) (lai gan iepriekš visur publiski bija norādīts 5. oktobris) Krievijas impērijas Vitebskas guberņas Dinaburgas apriņķa Višķu pagasta “Gigeļu” jeb arī “Ceļa Kurtišu” sādžā (nevis Lauru ciemā, kā tas bija līdz šim visur oficiāli norādīts). Ignata tēvs bija Andrejs Gigels, bet māte – Rozālija Gigele (dzim. Smane), kuri laulājās Višķu Romas katoļu baznīcā 1865. gada 24. oktobrī (pēc vecā stila). Šajā pat baznīcā jau 1866. gada 23. oktobrī (pēc vecā stila) tika kristīts viņu pirmdzimtais Ignats.

Pēc 1897. gada Viskrievijas tautas skaitīšanas datiem redzams, ka Ignatam bija brālis Antons un māsas Sofija, Margarita, Barbara un Jūlija. Gan Ignats, gan viņa brālis un tēvs ir bijuši zemnieki (zemledelec), taču brālis bija apguvis arī amatu – strādāja kā galdnieks.Izglītību Ignats bija ieguvis pašmācības ceļā.

Agrārās zemes reformas gaitā Latvijā Ignats 1925. gadā ieguva zemes gabalu, uz kura kopā ar brāli un citiem radiniekiem uzcēla dzīvojamo māju. Māja tika uzcelta netālu no tēva dzimtajām mājām. Tā kā Ignats bija vecpuisis un nebija precējies, tad viņam saimniekošanā palīdzēja un pie viņa mājās dzīvoja precētais radinieku pāris – Ādams un Antoņina Idzāni. Kā liecina Antoņinas meita O. Čekstere (dzim. Idzāne), tad vecumdienās I. Gigels ļoti slimoja un tieši Antoņina aprūpēja Ignatu pēdējos viņa dzīves 7 gadus, kad viņš jau paralizēts gulēja uz gultas. Pateicībā par viņa aprūpēšanu, Ignats savu zemes gabalu un māju  uzdāvināja Idzāniem. Tagad šo īpašumu ar nosaukumu “Radziņi” ir mantojusi A. Idzānes meita Olga Čekstere.

Olga Čekstere apgalvo, ka Ignats bija arī O. Čeksteres mammas Antoņinas Idzānes krusttēvs, reizē arī Antoņinas mātes Jūlijas Bombizas (dzim. Gigeles) brālis.

Ignats Gigels nomira 1947. gada 27. aprīlī 80 gadu vecumā un tika apglabāts Višķu katoļu draudzes kapos.

I. Gigels Satversmes Sapulcē tika ievēlēts no Latgales Zemnieku partijas deputātu kandidātu saraksta, kurā viņš bija ar 15 numuru. Šī partija Satversmes Sapulcē ieguva 17 mandātus. Diemžēl nākamajās, jau 1. Saeimas vēlēšanās, šai partijai nebija tik veiksmīgs starts - tā ieguva tikai vienu vietu. Kā liecina Satversmes Sapulces stenogrammas, tad Ignats Gigels darbojies diezgan pasīvi, debatēs nav uzstājies, vien parakstījis dažādus deputātu iesniegumus un pieprasījumus. Pagaidām nav arī informācijas, vai pēc savu Satversmes Sapulces locekļa pilnvaru izbeigšanās Ignats būtu piedalījies sabiedriski politiskās aktivitātēs.

Šī materiāla sagatavošanā izmantotas Lauras Konrades sameklētās arhīvu izziņas un dokumenti. Patlaban tiek vāktas un precizētas vēl citas ziņas par I. Gigeļa radiniekiem un viņa personīgo dzīvi. Katrā ziņā, arī šis savāktais informācija daudzums ir liels ieguvums mūsu valsts pamatlicēju un likumdevēju dzīves un darbības izpētē un dzimtā ciema, pagasta un  novada vēsturiskās atmiņas saglabāšanā nākošajām paaudzēm.

Informāciju sagatavoja Višķu pagasta bibliotēkas vadītājs Jānis Strods

Danču vakars ar folkloras kopām "Dyrbyni" un "Speiga"