Lustīgie Līgo Medumos

Kultūra

Ik gadu, kad pie mums atnāk vasaras krāšņākie svētki – Jāņi, daba uzplaukst, gaiss virmo un mēs, līgotāji, laužot ikdienas plūdumu, vēlamies uzplaukt kopā ar dabu. Katram līgotājam tik zināmās divas zilbes LĪ-GO ir dotas kā atslēga, lai atvērtu durvis uz mūsu senču svētku tradīcijām un brīnumiem pārpilno pasauli. Laika plūdumā tradīcijas ir sajaukušās, apvienojušās, pārveidojušās, pilnveidojušās un pielāgojušās mūsdienām. Šogad Līgo svētki Medumos, apvienojot tradīcijas un mūsdienīgo, tika svinēti 23. jūnija vakarpusē.

Sākās svētki ar svinīgu un skanīgu gājienu no Medumu pagasta pārvaldes ēkas līdz Medumu pagasta parka estrādei, kur katrs viesis tika aicināts pievienoties gājienā ar pašmāju taisītiem instrumentiem, tautasdziesmām un Jāņu zāles pušķiem. Kā zināms, Jāņu vakaru sāk daudzināt ar skaņām un trokšņiem. Ar dziesmām un instrumentu skaņām sasauc vienkopus visus sabraukušos līgotājus, kā arī ir jāaplīgo cits citu, jāaplīgo dažādas mājas vietas, lietas un kustoņus.

Nonākot jau svētku vietā, viesi tika cienāti ar Jāņu gardumiem - dažādu veidu sieriem, aliem, kvasiem, gardu maizi un svaigiem gurķīšiem.

Kad spēki tika atjaunoti, visa vakara garumā līgotāji tika aicināti aktīvi piedalīties dažādās dejās, rotaļās un dziesmās. Tika izdancoti un izspēlēti “Šurp, Jāņa bērni!”, “Cūkas driķos”, “Berlīnes polka”, deja ar salmu kūli, vainadziņa uzmešana uz mērķa, konkurss par labāko līgotāju un par taisnākā ceļa gājēju.

Kad rotaļas, dejas un konkursi jau tika izspēlētas, līgotāji tika aicināti laisties lustīgās dejās. Kā viesis šajos svētkos atbrauca Edgars no Lietuvas, kurš ciemojoties pie savas tantes vēlējās pasākuma apmeklētājiem dāvāt dažu dziesmu izpildījumu. Tad līdz pēdējam dejotājam skanēja dažādas dziesmas, kas neatstāja malā nevienu apmeklētāju - gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā, jo līgotāji taču ir dažādi - tāpēc arī dziesmas bija dažādas.

Kam dejotvēlme nebija, tas varēja paņemt sev krūzīti karstas tējas ar ievārījumu un doties sildīties pie iespējams viena no labākajiem ugunskuriem šī gada Līgo svētkos.

Svētki Medumos noteikti pagāja jautri un skaļi, lieliski izdevās apvienot tradīcijas ar mūsdienu līgotāja vēlmēm. Nākamgad tie noteikti būs vēlreiz labāki un ar lielāku līgotāju skaitu, jo visi, kas bija ieradušies šoreiz, bija priecīgi, ka šogad svētkos gāja ļoti jautri. Teica, ka nākamgad aicināšot viesus arī no attālākām vietām.

Bet šie svētki noteikti nebūtu izdevušies, ja nebūtu tik daudz palīgu un brīvprātīgo! Īpašs paldies jāsaka atpūtas kompleksam “Saulesstari”, Z/S “Griezes” un Miropijai Petkunei par sagādātajiem Jāņu gardumiem, Daugavpils novada domei un Medumu pagasta pārvaldei par šī pasākuma finansēšanu, Medumu pagasta darbiniekiem par izveidoto ugunskura konstrukciju, Medumu pagasta jauniešiem par palīdzību svētku sagatavošanas procesā, liels paldies jāsaka arī Denisam Kurņevičam par palīdzību svētku norisē, Anastasijai Lukašenokai un Jevģēnijam Kļimanovičam par skanīgajām balsīm skanīgajā gājiena un svētku laikā, kā arī Miropijas Petkunes mazmeitām par sagādātajiem Jāņu zāles pušķiem!

FOTOGALERIJA Informāciju sagatavojusi: Elizabete Poddubnova Medumu pagasta Tautas nama vadītāja Foto: - J. Kaļiņčuka, E. Poddubnova  

Inga Krekele - profesionāla pirtniece ar jurista grādu