Luknas ezeru papildina ar zandartu mazuļiem

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde ar Zivju fonda atbalstu īstenoja projektu “Zivju resursu papildināšana Luknas ezerā”.  Luknas ezers pie Višķu estrādes un stadiona tika papildināts ar zandartu mazuļiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 4320 eiro. Zivju fonds finansē 89% no izmaksām, bet Višķu pagasta pārvalde atlikušos 11%, kas tiek apmaksāts no licencētās makšķerēšanas ieņēmumiem.

Kopumā ezerā tika ielaisti 18 000 zandartu mazuļi, kurus ielaida vairākās vietās.  Šāda metode ļauj būtiski palielināt zandartu izdzīvošanas iespējas, kā arī palielināt to izplatību ezera areālā.

Projekta mērķis ir ne tikai padarīt zandartu par pastāvīgu un bieži sastopamu sugu ezerā, bet arī bagātināt ezera ihtiofaunu, kas savukārt piesaistītu lielāku makšķernieku skaitu.

Zandartu mazuļi šajā ezerā tika laisti 2005. gadā, un, veicot pētījumus, tika konstatēts, ka zivis bija savairojušās. Zandartus Luknas ezerā laida arī 2019. gadā.

Plāno laist arī līdakas

12. maija Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai uzsākt projekta “Augšdaugavas  novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem” realizāciju, nosakot projekta īstenošanas termiņu līdz šā gada 31.oktobrim ar kopējo projekta summu 10 067,20 eiro, no kuriem 7559,84 eiro jeb 89 % piešķir Zivju fonds, 934,36 eiro ir Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums, bet 1573 eiro projekta līdzfinansējumu nodrošina ezera licencētās makšķerēšanas organizētājs SIA “URI” (līdzfinansējums par Smiļģinu ezera papildināšanu ar līdaku mazuļiem).

Kopumā plānots ielaist 32 000 vienvasaras līdaku mazuļus: Bruņu ezerā (Skrudalienas pag.) – 4000 gab., Sila ezerā (Skrudalienas pag.) – 4500 gab., Mazajā Kolupa ezerā (Kalupes pag.) – 5000 gab., Boltazara ezerā (Vaboles pag.) – 1000 gab., Koša ezerā (Līksnas  pag.) – 2000 gab., Šenheidas ezerā (Skrudalienas pag.) -- 7000 gab., Smiļģinu ezerā, (Skrudalienas pag.) -- 5000 gab. un Lielajā Ilgas ezerā (Medumu pag.) --3500 gab.

Nekustamo īpašumu izsole 12.07.2022.