Lūdzam izteikt savas domas, kas būtu attēlojams jaunajā novada ģerbonī

AKTUĀLI

2021. gada 1. jūlijā, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, tika izveidots Augšdaugavas novads, kurā apvienojās Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības.

Augšdaugavas novadā ietilpst Ilūkste un Subate, Ambeļu, Bebrenes, Dvietes, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Eglaines, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Pilskalnes, Prodes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Šēderes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Višķu pagastu teritorijas.

Līdz ar jaunā novada izveidošanu, novadā apvienoto pašvaldību ģerboņi netiek lietoti. Pirms reformas Daugavpils novadam  un Ilūkstes  novadam bija  šādi apstiprināti  ģerboņi:

Daugavpils novada ģerbonis

Heraldiskais apraksts – Sarkanā laukā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts ar melnu punktu rindām zaros. Ģerboņa skaidrojums – Trīs plīvojoši sudraba karogi sarkanā laukā izceļ Daugavpils novada īpašo un nozīmīgo vietu uz Latvijas robežas. Karogu formas rastas viduslaiku vēsturē un veido līdzību ar Dinaburgas pils bruņinieku karogiem. Pār Daugavpils novadu plīvojošie trīs karogi simbolizē mūsu pagātni, tagadni un nākotni. Apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2010. gada 19. oktobrī. Autori – mākslinieki – Silva Veronika Linarte un Andris Pudāns.

Ilūkstes  novada ģerbonis

Heraldiskais apraksts - ar sudrabu un zaļu skaldītā laukā divi ozoli, kas izaug no pamatnes, no viena uz otru. Galvā vairodziņš: melnā laukā uzslējies sudraba zirgs (Ilūkstes pilsēta); sudraba šaurapmale. Kultūras ministrija  2007. gada 5. decembrī reģistrēja Ilūkstes novada ģerboni Ģerboņu reģistrā.

Augšdaugavas novada dome nolēmusi sākt darbu pie vienota ģerboņa izstrādes, kas simboliski parādītu jaunizveidotā novada kopējās vērtības. Viens no pirmajiem ģerboņa izveides soļiem ir tā koncepcijas izstrāde un simbolu izvēle. Tālāk novada identitātes zīmes un tēli tiks pārveidoti heraldikas valodā, ko veiks mākslinieks.

Šajā darbā mums nepieciešams novada iedzīvotāju atbalsts, viedoklis un redzējums.

Augšdaugavas novada pašvaldība aicina  novada iedzīvotājus, cilvēkus no citām Latvijas  vietām, arī no ārvalstīm, kurus ar Augšdaugavas novadu saista ģimenes saites, darbs, pētnieciskas un citas  intereses.

Lūdzam līdz 28. decembrim piedalīties aptaujā un izteikt savas domas, kas būtu attēlojams jaunajā novada ģerbonī.

Sniegtās idejas tiks apkopotas un nodotas Augšdaugavas novada ģerboņa veidotājiem.

Aptauju iespējams aizpildīt elektroniski Augšdaugavas novada mājas lapā. Bez tam, Ilūkstes administrācijā un pagastu pārvaldēs tā pieejama izdrukātā veidā.

Būsim pateicīgi par ikvienu  Jūsu  padomu un ideju!  Labāko ierosinājumu autori  saņems pašvaldības  piemiņas  suvenīru dāvinājumu.

Informācija un konsultācijas pie Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītājas Ināras Mukānes, tālr. 29191840, e.pasts: inara.mukane@augsdaugavasnovads.lv.

Aptauja ir pieejama zemāk:

Stadiona ielas posms Ilūkstē uz laiku kļūs par gājēju ielu