LTRK Biznesa diena Daugavpils novadā

AKTUĀLI

14.05.2021.g.

LTK Latgales padomes sēde / slēgta daļa - tikai biedriem

11:30 – 13:00 LTRK Latgales padomes sēde* (slēgta daļa)

PROGRAMMA (atklāta daļa)

13:00 – 13: 10 Ierašanās “GoToMeeting” platformā

13:10 – 13:20  Atklāšana

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis, SIA „Latgalija” valdes priekšsēdētājs,  LTRK Latgales padomes priekšsēdētājs, Mihails Bartaševičs

13:20 – 13:35  LTRK aktualitātes/ Katrīna Zariņa, LTRK valdes locekle, politikas daļas
direktore

13:35 – 14:00  Uzņēmējdarbības aktualitātes. Topošie Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada kopīgie attīstības plānošanas dokumenti - ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. Daugavpils novada ekonomiskā profila novērtējums / Jāzeps Krukovskis, Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Komercdarbības konsultants, Olga Lukaševiča Daugavpils novada domes Plānošanas nodaļas vadītāja; Ivars Bergs, SIA „Laurus konsultācijas” finanšu konsultants

14:00 – 14:30  Latgales reģiona attīstības programma 2021.-2027.  Kāds atbalsts tiek plānots uzņēmējiem.  /Ingrīda Bernāne, Latgales plānošanas reģiona Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja; Andris Kucins, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs, Vladislavs Stankevičs, Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks.

14:30 – 14:40 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas konkurss uzņēmējdarbības projektiem" / Inga Krekele, Daugavpils Ilukstes novadu partnerības “Kaimiņi” koordinatore

14:40 – 14:50  „Atbalsts biznesa ideju īstenošanai  Latgalē” EEZ  grantu programmas ‘’Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība’’ ietvaros / Andra Minkeviča, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra grantu shēmas koordinatore

14:50 – 15:00  Jautājumi

Reģistrācija ir obligāta: https://forms.gle/sq8vqimHGipxCyLQ9

Papildus jautājumu gadījumā: 22055036 Marina Terza

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai