Literārā stunda veltīta U.Ausekļa 80 gadu jubilejai.

Kultūra

30. oktobrī populāram latviešu bērnu dzejniekam, rakstniekam un grāmatu izdevējam Uldim Auseklim apritēja 80 gadi. Par godu dzejniekam Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka, šī gada 5.novembrī  novadīja tiešsaistes literāro stundu Lāču pamatskolas 2.a klases skolēniem.

Bērni tika iepazīstināti ar Ulda Ausekļa biogrāfiju, daiļradi. Īpaša uzmanība bija veltīta dzejnieka iemīļotākam varonim Runcim Francim.

Skolēni uzzināja, kur dzīvo runcis Francis, kāpēc viņam ir tāds uzvārds, kas runcim garšo un kā viņš pavada brīvo laiku. Izrādās, ka runcis Francis nav parasts kaķis, jo viņam nemaz negaršo peles, viņš spēlē klavieres, glezno, ogo un sēņo. Bērni noklausījās dažus Ulda Ausekļa dzejoļus par runci Franci, atbildēja uz jautājumiem, stāstīja par saviem mājas kaķiem, palīdzēja runcim sašķirot ēdamas un neēdamas sēnes pa groziem. Literārās stundas noslēguma 2. a klase skolēni lasīja priekšā U. Ausekļa dzejoļus.

Liels paldies DU studentei Laurai Grigorjevai par dalību literārās stundas sagatavošanā un vadīšanā, ka arī Lāču pamatskolās 2.a klases audzinātājai Lolitai Promai un bibliotekārei Skaidrītei Kardelei tiešsaistes pasākuma organizēšanā.

Aicinām piedalīties e-viktorīnā "Ko tu zini par Latviju?"