Līksnas seniori pasākumā “Ielaid sirdī pavasari”

AKTUĀLI

29. aprīlī Līksnas pagasta seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām pulcējās uz pasākumu “Ielaid sirdī pavasari”. Šoreiz pasākumu apmeklēja 82 līksnieši. “Ieejas biļete” bija līdzpaņemtais dārza vai pļavas ziediņš, kas, visiem ierodoties, izveidoja divas skaistas, pavasarīgas kompozīcijas.

Pasākuma laikā tika pasniegtas pateicības čaklākajiem senioriem -  Līksnas pagasta bibliotēkas lasītājiem, aktīvākajiem pagasta pasākumu apmeklētājiem un aktīvo sieviešu apvienībai “Saules taka” par Pūpolsvētdienas labdarības akciju vecajiem, vientuļajiem cilvēkiem.

Pasākumā muzicēja Tihovsku ģimene, nodrošinot skanīgas dziesmas un raitu dejas soli.

Tikšanās ar publicistu Otto Ozolu