Līksnas pagasts 1937. gadā

Līksnas pagasts

Latvijas Lauksaimniecības kameras izdevums "Daugavpils Apriņķis. Dzīve un darbs" (1937. g.) raksta par Līksnas pagastu:

Līksnas pagasts atrodas Daugavas krastā un robežojas ar Nīcgales, Kalupes, Višķu, Naujenes pagastiem, Daugavpils pilsētu un Daugavu, aizkuras otrā pusē Sventes, Pilskalnes un Dvietes pagasti. Pagastā ir 8200 iedzīvotāji. Pagasta pašvaldība ar saviem līdzekļiem uztur pavisam 9 pamatskolas un ārsta punktu, no kuriem pašvaldībai piederošās telpās novietots ārsta punkts, Vaboles 6-kl. pamatskola, Līksnas 6-kl. pamatskola un Tiltu 5-kl. pamatskola, bet pārējās skolas — Mežciema 6-kl. pamatskola, Ķirupes, Ratnieku, Zaļumu, Kūdraines un Krievānu 4-kl. pamatskolas novietotas īrētās telpās, kuras skolas vajadzībām nav atbilstošas un tamdēļ arī tām jāceļ jaunas pašvaldības ēkas. Vispirms paredzēts celt jaunu ēku Līksnas skolai. Ļoti sāpīgi jūtams telpu trūkums vietējo sabiedrisko vakaru — teātru un koncertu sarīkošanai, jo līdz šim, piegriežot visu vērību jaunās Nīcgales skolas, un pagasta nama būves jautājumam, ir palicis novārtā jautājums par tik nepieciešamā tautas nama būvi.

Pagasta lauksaimnieki, samērā plaši piekopj cukurbiešu audzēšanu un linkopību, bet jau mazāk vērības piegriež lopkopībai, jo līdz šim vēl pagastā nav koppienotavas. Pastāv gan lopkopības pārraudzības biedrība un vairāki sugas liellopu un zirgu punkti. Lielas rūpes pašvaldībai dara sīkzemnieki ar Daugavpils pilsētu, kuriem mazas zemes platības un smilšaina, neauglīga zeme. Tāpat lielu postu nodara Daugavas pavasara plūdi saimniecībām, kuras atrodas Daugavas krastā un zemās vietās.

Pagastā daudz upju un ezeru. Lielākās upes bez Daugavas ir Liksnenka, Ūdra, bet ezeri: Kāšu, Vaboles, Suņu, Sīļu, Dublenieku, Sarkaņu, Gaišais, Baltezers, Paukstu, Plāceņu, Zirgu, Trikates, Orbidānu un citi ezeri. Zivju tajos vidēji.

Pagastā cēlušies arī daudzi Latgales un visas valsts mērogā cienījami sabiedriski darbinieki; minami te brāļi Skrindas.

Kā vienu no saviem lepnumiem Līksnas pagasts var minēt Mežciema kūrortu, kas atrodas 7 klm. attālumā no Daugavpils, skaistā vietā. Kara laikā kūrorts nopostīts, bet tagad, paredzēts jau šai gadā to izdaiļot, ierīkot elektrību un izdarīt citas iespējamas labierīcības. (J. KAPTEINIS, Līksnas pagasta darbvedis.)

Autors: Dainis Bitiņš

No Berķeneles pusmuižas vēstures