Līksnas pagasta svētki “Mans pagasts – mans prieks”

AKTUĀLI

Kad visā Latvijā 11. augustā atzīmēja 100 dienas līdz valsts lielajai jubilejai, Līksnā svinēja pagasta svētkus.

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa svinīgi atklāja pasākumu, aicinot visus klātesošos uz kopīgu fotografēšanos, kura norisinājās Valsts Kultūrkapitāla Fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100” projekta “Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana” ietvaros. Šoreiz visi klātesošie izveidoja vārdu LĪKSNA, tādējādi izrādot savu piederību šai jaukajai vietai un pagastam.

Svētku laikā tika uzsvērts, ka ģimene ir visas sabiedrības pamats. Līksnas pagastā dzīvo  12 ģimenes, kurās audzina 3 un vairāk bērnus. Katra ģimene saņēma cildinājuma rakstu par ģimenes vērtību stiprināšanu sabiedrībā, kā arī dāvanu karti, lai varētu visi kopā atpūsties picērijā „Čili pica”. Rokjānu, Podnieku, Pupiņu un Kārkliņu kuplās ģimenes aktīvi iesaistās pagasta pašdarbnieku kolektīvos un rīkotajos pasākumos.

Šogad pavasarī tika izsludināts konkurss „Skaista mana tēva sēta”, kurā varēja piedalīties jebkurš pagasta iedzīvotājs vai ģimene. Šajā dienā tika pasludināti konkursa rezultāti un apbalvoti uzvarētāji. Nominācijā „Sakoptākā lauku viensēta 2018” 1. vietu ieguva Juris un Gunta Siņeviči, 2.vietu  – Anna un Daris Žuki. Vērtēšanas komisija nolēma piešķirt 3.vietu gan Regīnas Jukšas, gan Anastasijas Skuķes lauku sētām.

Nominācijā „Sakoptākā māja Līksnas ciematā 2018” 1. vietu ieguva Sergejeviču ģimene, 2. vietu  – Antoņina Jonāne un 3.vietu  –  Jānis Zvirbulis, kā arī Anastasija Ozola.

Nominācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja 2018”  tika piešķirta 1. vieta daudzdzīvokļu mājai “Purvmala”, 2.vieta – mājai Daugavas ielā 5 un 3.vieta – daudzdzīvokļu mājai “Baltā māja”.

Tāpat tika atzīmēta „Sakoptākā viesu māja 2018”, šoreiz tā bija viesu māja „Mežmalas”.

Visiem konkursa laureātiem tika pasniegtas  pateicības un vērtīgas balvas.

Ļoti interesanta izveidojās izstāde „Mana pastkastīte”, kurā bija redzamas 136 pagasta pastkastīšu fotogrāfijas. Ar interesi visi mēģināja atrast un atpazīt savējo. Tika apbalvots oriģinālākās pastkastītes autors – Ādolfs Voitāns.

Pasākumu kuplināja pagasta pašdarbnieki: ar skanīgām dziesmām iepriecināja sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija” /vadītāja Diāna Laizāne/ un Sintija Giptere, raitu soli un jautras dejas, iesaistot pat skatītājus, izdejoja deju kolektīvs „Daugaveņa” /vadītāja Vilma Tāraude/,  skatītājiem ļoti patika Nīcgales pagasta KN deju grupas „Rodeo meitenes” sniegums. Visu pasākumu kopā sasaistīja atraktīvā Orbidānu ģimene no amatierteātra „Maskas”.

Pēc koncerta visi devās uz Līksnas Muižas kapelu, kur Biruta Ondzule ir izveidojusi izstādi „Līksnas skola laiku lokos”. Šeit varēja apskatīt dažādus materiālus un attēlus par skolu un satikties arī ar bijušajiem Līksnas skolas skolotājiem.

Pasākuma laikā bērni izklaidējās piepūšamajās atrakcijās un spēlējot piepūšamo bumbu futbolu.

Turpinājumā visi tika aicināti uz kopīgu mielastu, ko bija sarūpējusi pagasta pārvalde un ielocīt kājas deju mūzikā, ko izdziedāja P. Draņevičs.

Pašā vakarā, spītējot sliktajiem laika apstākļiem, bija iespēja dejot Simtgades Zaļumballē.

Paldies Daugavpils novada domei, tās priekšsēdētājai J. Jalinskai, Daugavpils novada Kultūras nodaļas vadītājai I. Mukānei, Līksnas pagasta pārvaldes vadītājai B. Ozoliņai un pagasta pārvaldes darbiniekiem par atbalstu pasākuma rīkošanā, visiem, kas kuplināja šos svētkus un veltīja šo dienu Līksnas pagastam! Īpaši pateicamies Līgai Vaiderei par unikālajiem fotomirkļiem, kuri kalpos kā liecība šim skaistajam notikumam.

FOTOGALERIJA

Novada domes sēde