Līksnas katoļu draudze atzīmē 110 pastāvēšanas jubileju

AKTUĀLI

15. oktobrī Līksnā tika atzīmēti 110 Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas gadi. Klātesošiem bija iespēja noklausīties koncertu “Muzikālais dāvinājums par Dieva žēlastībām”, kurā uzstājās Katažina Dudareva (soprāns), Igors Ozuns (vijole) un Ilona Sajevska (klavieres). Vēlāk notika svinīgais dievkalpojums kuru vadīja Daugavpils dekanāta dekāns, priesteris Mārtiņš Klušs. ”Atcerēsimies, ka sekošana Jēzum nav tikai jūgs, bet gan spēks, kas dod dzīvību. Tas augšāmceļ no nāves. Kungs mūs uzlūko ar mīlestību,” sprediķī teic dekāns. Viņš arī uzsvēra, ka Līksnas baznīcas durvis ir atvērtas visiem, kas brauc garām, ienāk palūgties un pagodināt Jēzus sirdi.

Kā dāvana Līksnas draudzei un ikvienam baznīcas apmeklētājam skaistajos svētkos ir tapis Jēzus Sirds dārzs, kas kalpos ne tikai kā vieta atelpai un lūgšanām, bet arī kā atgādinājums par Jēzus Sirds bezgalīgo žēlsirdību. Dārzs top pateicoties Dieva svētībai un daudzu cilvēku gādībai, tādēļ svētās mises izskaņā tika izsniegti pateicības raksti:

  • Vandai Kezikai, par sniegto atbalstu daudzu gadu garumā;
  • Nansijai Tamanei, Mārim Kapačam, Edgaram Stikānam, priesterim Andrim Ševelam MIC, dekānam Mārtiņam Klušam, par aktīvu līdzdalību dārza izveidē;

Pateicības vārdi tika izteikti arī kādreizējiem Līksnas draudzes prāvestiem - Česlavam Mikšto, Aivaram Kursītim, Fēliksam Šneveļam, Jurim Zarānam, Jānim Smirnovam, Andžejam Lapinskim.

Projektu “Jēzus Sirds dārza izveide Līksnā” pie Līksnas katoļu draudzes realizē Līksnas draudzes biedrība. Tas tika izstrādāts biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” izsludinātā atklātā projektu konkursa Lauku atbalsta programmas ietvaros un iesniegts izvērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kur 2022. gada 6. maijā tika apstiprināts. Projekta attiecināmās izmaksas ir 49 866,84 eiro, tai skaitā Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā. Jēzus Sirds dārza tehnisko projektu izstrādāja SIA “BRK PROJEKTI”, bet labiekārtošanas elementu jaunbūvei tika slēgts līgums ar IK “MKD TRANS”.

“Lūk, Sirds, kas tā mīlējusi cilvēkus, pilnīgi atdevusi sevi, lai apliecinātu viņiem savu mīlestību,” 1675. gadā Jēzus sacīja māsai Margaritai Marijai, atklājot savas caurdurtās Sirds noslēpumu, deva viņai 12 apsolījumus, kas attiecas uz tiem, kuri godinās Jēzus Sirdi. Vissvētās Jēzus Sirds svētkus 1765. gadā iedibināja pāvests Klements XIII, bet 1856. gadā tos sāka svinēt visā Romas katoļu Baznīcā, pateicoties pāvesta Pija IX iniciatīvai. Tāpēc Sirds dārza centrā ir krusts, dīķis sirds formā, kam apkārt ir pastaigu celiņi. Jau pavisam drīz tiks uzstādītas 12 plāksnes ar apsolījumu tekstu, soliņi un tiltiņš.

Jēzus Sirds dārza labiekārtošanā piedalījās arī Līksnas draudzes brīvprātīgie. Ir notikušas divas talkas, kurās tika lasīti akmeņi, koku un krūmu saknes, lai sagatavotu laukumu zāles sēšanai, un iestādīti vairāk kā 600 bārbeļu stādi.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Gada melnākā nakts, ķirbji un raganas!