Līksnas aktīvo sieviešu apvienībai ”Saules taka” – 15 darbības gadi

AKTUĀLI

27. janvārī savu 15 gadu pastāvēšanas jubileju gatavojās svinēt Līksnas pagasta aktīvo sieviešu apvienība ”Saules taka”. Diemžēl līdzīgi kā daudzas citas kultūras dzīves aktivitātes, arī šo bijām spiesti atlikt līdz labākiem laikiem.

Kur tad meklējami ”Saules takas” pirmsākumi? 2006. gada 27. janvārī neliela Līksnas pagasta dāmu kompānija sapulcējās, lai padomātu par to, kā kopā varētu interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, jo lielākā daļa dāmu jau bija tajā vecumā, kad bērni izauguši un garajos ziemas vakaros radās vēlēšanās kaut ko mainīt ikdienas rutīnā. Sākotnēji bija doma kopīgi nodarboties ar rokdarbiem, bet tad radās aizvien jaunas idejas interesantai kopā būšanai. Izveidojās cieša sadarbība ar Līksnas pagasta pārvaldi un kultūras namu. Viens no pirmajiem neaizmirstamajiem pasākumiem bija kopīgas Meteņdienas svinības, bet arī turpmāk ”Saules taka” kļuva par aktīvu līdzdalībnieci dažādās pagasta kultūras dzīves norisēs. Katru gadu kopā ar citiem pagasta aktīvākajiem ļaudīm apvienība pārstāvēja Līksnas pagastu Daugavpils novada dienās.

Gadu gaitā veidojušās tradīcijas un pamazām kļuva skaidrs, ka par galveno ASA (aktīvo sieviešu apvienības) ”Saules takas” darbības virzienu kļuva labdarība un gadskārtu ieražu svinēšanas tradīciju uzturēšana pagastā sadarbībā ar Līksnas pagasta pārvaldi un kultūras namu. Tradicionāli tie bija Meteņdienas pasākumi, kuros apvienība vienmēr gādāja par gardām pankūkām un to pasniegšanu svētku dalībniekiem. Jāņos izveidojās tradīcija aplīgot pagasta Jāņus un Līgas, apmeklējot katru no tiem mājās, bet pirms svētkiem bija liela rosība un nopietns darbs – vainagu pīšana. Ziemassvētkos un Lieldienās ”Saules taka” vienmēr cenšas iepriecināt tos, kuri ne vienmēr svētku galdā var likt bagātīgu mielastu. Ziemassvētkos tiek sarūpētas dāvanas daudzbērnu ģimeņu bērniem, bet Lieldienās apciemojam vientuļos seniorus, kuriem pirms tam tiek sarūpētas svētku pārtikas pakas un Pūpolsvētdienā sarūpētais svētītais pūpolu pušķis.

”Saules taka” vienmēr ir bijusi arī Latgales mūzikas festivāla ”Muzykys skrytuļs” atbalstītāja, vadot dažādas radošās darbnīcas bērniem. Kā vienu no interesantākajiem pēdējo gadu starpnovadu pasākumiem varētu minēt Kāzu muzikantu saietu Līvānu novada Rožupes estrādē, kur pasākuma dalībniekiem gatavojām īstus ”kāzu”  kāpostus. Tāpat arī apmeklējām Līvānu novada Gardēžu kluba desmit gadu jubilejas pasākumu, kur kā pasākuma dalībnieki ar pašsacerētu inscenējumu piedalījāmies Leģendu nakts pasākumā Arendoles muižā un daudzos citos pasākumos.

Pēdējos četros gados izveidojusies sadarbība arī ar biedrību ”Līksnas Muižas kapela”. Kopīgi rīkota ”Kartupeļu balle”, uzņemti Līvānu novada seniori, sarīkots ”Muzeju nakts” atbalsta pasākums, bet notikumiem visbagātākais bija Latvijas simtgades gads. Atbalstījām gan pagasta, gan novada organizētos pasākumus, iesaistījāmies līksniešu atmiņu stāstu vākšanā, par ko grāmatas ”Līksna un līksnieši” atvēršanas svētkos saņēmām pateicības vārdus no pagasta vadības.

Par noturīgu tradīciju kļuvusi kopīga dzimšanas dienu svinēšana un ekskursijas, kuras tiek organizētas ar Līksnas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu, līdzdalība pagasta sakopšanas talkās un daudzas citas aktivitātes.

Šajos 15 gados ”Saules takas” sastāvs ir mainījies, taču no ASA pirmajiem darbības gadiem joprojām tajā aktīvi darbojas mūsu vadītāja Marija Vingre, Marina Konovalova, kura palika uzticīga apvienībai pat kādu laiku dzīvojot ārzemēs, Antoņina Ļubarte, Vanda Karpenko, Silvija Voina, Anna Komarovska. 2016. gadā ”Saules takai” pievienojās Biruta Ondzule. Pēdējos gados ASA aktivitātēs iesaistījušās Veronika Sergejeviča un Iveta Žilvinska.

Apvienības dalībnieces ir dažādu profesiju pārstāves, kurām ir dažādi hobiji – rokdarbi, ēdienu gatavošana, dārzkopība un puķkopība, bet visas mūs vieno mīlestība pret savu dzimto vietu, vēlēšanās padarīt interesantāku savu un Līksnas pagasta iedzīvotāju dzīvi, nevēlēšanās palikt malā, kad kādam ir vajadzīga palīdzīga roka.

Diemžēl šogad izpalika mūsu 15 gadu pastāvēšanas jubilejas svinības, bet mēs ceram, ka nāks labāki laiki, kad sejas maskas varēsim likt malā un distancēšanās vietā atkal sanāksim kopā pie svētku galda, kur kopā ar draugiem un atbalstītājiem svinēsim svētkus, lai atsauktu atmiņā 15 gadus, kuri noieti pa ”Saules taku”.

Gatavojoties dzimšanas dienas svinībām, tapa arī ”Saules takas” himna, kuras pirmatskaņojums tika plānots dzimšanas dienas svinību pasākumā, kurš zināmo ierobežojumu dēļ nevarēja norisināties. Himnas teksts izsaka mūsu darbības būtību un jēgu.

Informāciju sagatavoja: Biruta Ondzule

 

”Saules takas” himna (B. Ondzules teksts, R. Almakajevas mūzika):

Dažādi ir mūsu dzīves ceļi,

Citam veiksme allaž līdzi iet,

Citam rūpes, raizes nomāc sirdi

Un ne vienmēr saule spoži spīd.

Pasniegt roku citam grūtā brīdī,

Prieka, laimes brīžos kopā būt,

Zāles stiebrā, puķes ziedā košā

Spēku rast, ar citiem dalīt to.

Piedziedājums

Saules taka – mūsu  dzīves daļa.

Citiem dodot, spēku smeļamies.

Publiskā apspriešana par koku nozāģēšanu Dubnas pagastā