Lieldienu dievkalpojumi Daugavpils novadā

Pašvaldība

Ambeļu pagasts
Ambeļu Sv. Jura Romas katoļu baznīca

31.03.2018  plkst. 20.00 Lieldienu vigīlijas dievkalpojums. Lieldienu mielasta svētīšana
02.04.2018  plkst. 9.00 Svētā Mise

Augškalnes Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīca
01.04.2018  plkst. 10.00 Lieldienu vigīlijas dievkalpojums. Lieldienu mielasta svētīšana

Naujenes pagasts
Jezupovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca

29.03. plkst. 15.00 Lielā Ceturtdiena
30.03. plkst. 15.00  Lielā Piektdiena (Krustaceļš plkst. 14.00)
31.03. plkst. 8.00 Lielā Sestdiena (Svētībai ūdeni jāņem līdzi savu)
01.04. plkst. 8.00 Kristus augšāmcelšanās svētki
02.04. plkst. 10.00 Otrās Lieldienas

Sv. Antona Spruktu baznīca

30.03. plkst.  9:00 Lielā piektdiena
31.03. plkst. 15:00 Lieldienu sv. Mise

Laucesas pagasts
Laucesas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca

29.03.2018  plkst. 20.00 Svētā Mise
30.03.2018  plkst. 20.00 Svētā Mise
31.03.2018  plkst. 21.00 Svētā Mise
01.04.2018  plkst. 7.00 Svētā Mise

Višķu pagasts
Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca

29.03.2018  plkst. 17.00 Kunga Pēdējo vakariņu Svētā Mise
30.03.2018  plkst. 17.00 Kunga Ciešanu dievkalpojums
31.03.2018  plkst. 17.00 Lieldienu vigīlijas dievkalpojums. Lieldienu mielasta svētīšana
01.04.2018  plkst.  8.00  Lieldienu vigīlijas dievkalpojums. Lieldienu mielasta svētīšana
02.04.2018  plkst. 10.30 Svētā Mise

Kalupes pagasts
Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīca

29.03.2018  plkst. 17.00 Svētā Mise
30.03.2018  plkst. 15.00 Svētā Mise
31.03.2018  plkst.  12.30 Svētā Mise
01.04.2018  plkst.  8.00 Svētā Mise
02.04.2018  plkst. 12.30 Svētā Mise

Dubnas pagasts
Dubnas Vissvētās Jēzus Sirds (Varšaveņa) Romas katoļu baznīca
31.03.2018  plkst. 10.00 Lieldienu dievkalpojums

Līksnas pagasts
Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca

29.03.2018  plkst. Svētā Mise
30.03.2018  plkst. 11.00 Sv. Krusta pagodināšanas dievkalpojums, Krustaceļš
31.03.2018  plkst. 11.00  Lieldienu vigīlijas dievkalpojums. Uguns un ūdens svētīšana. Sv. Mise. Lieldienu mielasta svētīšana
01.04.2018  plkst. 11.00 Kristus Augšamcelšanās dievkalpojums. Lieldienu mielasta svētīšana.

Nīcgales pagasts
Nīcgales Dievmātes dzimšanas Romas katoļu baznīca

31.03.2018  plkst. 18.00 Lieldienu vigīlijas dievkalpojums. Uguns un ūdens svētīšana. Sv. Mise. Lieldienu mielasta svētīšana

Demenes pagasts
Demenes Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca
30.03.2018  plkst. 18.00 Svētā Mise
31.03.2018  plkst. 20.30 Svētā Mise
01.04.2018  plkst. 10.30 Svētā Mise

Zemgales Romas katoļu baznīca
31.03.2018  plkst. 18.00 Svētā Mise

Silenes pagasts
Silenes Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca

30.03.2018  plkst. 14.00 Svētā Mise
31.03.2018  plkst. 14.00 Svētā Mise
01.04.2018  plkst. 8.00   Svētā Mise

Medumu pagasts
Medumu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca

29.03.2018  plkst. 16.00 Svētā Mise
30.03.2018  plkst. 16.00 Svētā Mise
31.03.2018  plkst. 17.00 Svētā Mise
01.04.2018  plkst. 9.00   Svētā Mise

Sventes pagasts
Sventes Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca

29.03.2018  plkst. 18.00 Svētā Mise
30.03.2018  plkst. 18.00 Svētā Mise
31.03.2018  plkst. 19.00 Svētā Mise
01.04.2018  plkst. 11.00 Svētā Mise

Salienas pagasts
Jaunbornes Svētā Krusta atrašanas Romas katoļu baznīca

30.03.2018  plkst. 9.30 Svētā Mise
31.03.2018  plkst. 20.00 Svētā Mise

Tabores pagasts
Elerņas (Elkšņu) Kunga Jēzus debeskāpšanas baznīca

30.03.2018  plkst. 8.00 Svētā Mise
31.03.2018  plkst. 22.00 Svētā Mise

Vecsalienes pagasts
Sīķeles Ev. luterāņu baznīca

01. 04.2018  plkst. 12.00 Svētā Mise

Aicina apmeklēt rokdarbu izstādi "Rokdarbu raksti Latgalē"