Lieldienu dievkalpojumi Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

AMBEĻU SV. JURA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

08.04. plkst. 20.00

10.04. plkst. 9.00

AUGŠKALNES ROMAS KATOĻU DRAUDZES SV. ĢIMENES BAZNĪCA

9.04. plkst. 10.00

BEBRENES ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 14.00

7.04. plkst. 17.30

8.04. plkst. 14.00

9.04. plkst.13.00

10.04. lkst. 13.00

DEMENES VISSVĒTĀKĀS JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 15.00

7.04. plkst. 20.00

8.04. plkst. 17.00

9.04. plkst. 14.00

DUBNAS JĒZUS SIRDS DRAUDZES KAPELA (VARŠAVEŅA)

8.04. plkst. 10.00

DVIETES SV. STAŅISLAVA KOSTKAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 18.00

7.04. plkst. 14.00 Krustaceļš, plkst. 15.00 Dievkalpojums

8.04. plkst. 19.00

9.04. plkst. 8.00

EGLAINES JAUNAVAS MARIJAS-BAZNĪCAS MĀTES ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 16.30

7.04. plkst. 12.30

8.04. plkst. 16.00

9.04. plkst. 10.30

10.04. plkst. 8.00

ELERNES KUNGA JĒZUS DEBESKĀPŠANAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 17.00

7.04. plkst. 9.00

8.04. plkst. 21.00

10.04. plkst. 9.00

ILŪKSTES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA

9.04. plkst. 9.00

ILŪKSTES VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 19.00

7.04. plkst. 15.00

8.04. plkst. 19.00

9.04. plkst. 8.00

10.04. plkst. 10.30

JAUNBORNES SVĒTĀ KRUSTA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

9.04. plkst. 9.30

JEZUPOVAS (JUZEFOVAS) SV. PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 15.00

7.04. plkst. 15.00

8.04. plkst. 8. 00

9.04. plkst. 8.00

10.04. plkst. 10.00

LAŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA

2.04. plkst.10.00 Pūpolsvētdienas Dievkalpojums

7.04. plkst.14.00 – Lielās Piektdienas Dievkalpojums

LAUCESAS SV. PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 19.00

7.04. plkst. 18.00

8.04. plkst. 19.00

9.04. plkst. 8.00

10.04. plkst. 8.00

LĪKSNAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 18.00

7.04. plkst. 18.00

8.04. plkst. 19.00

9.04. plkst. 9.30

10.04. plkst. 9.30

KALUPES VISSVĒTĀKĀ ALTĀRA SAKRAMENTA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 16.30

7.04. plkst. 12.00

8.04. plkst. 16.30

9.04. plkst. 10.00

10.04. plkst. 12.00

KUMBUĻU DIEVA ŽĒLASTĪBAS ROMAS KATOĻU KAPELA

08.04. Plkst. 13.00

10.04. Plkst. 10.00

MEDUMU SVĒTĀ JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

7.04. plkst. 14.00

8.04. plkst. 14.00

9.04. plkst. 10.00

NĪCGALES ROMAS KATOĻU DRAUDZES JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS BAZNĪCA

6.04. plkst. 16.00

7.04. plkst. 16.00

8.04. plkst. 17.00

9.04. plkst. 12.00

SILENES JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

7.04. plkst. 14.00

8.04. plkst. 14.00

9.04. plkst. 10.00

SUBATES ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 18.00

7.04. plkst. 8.00 Krustaceļš, plkst. 9.00 Dievkalpojums

8.04. plkst. 18.00

9.04. plkst. 7.00

10.04. plkst. 9.00

SUBATES PESTĪTĀJA EVAŅĢĒLISKI LUTERĀŅU BAZNĪCA

10.04. plkst. 10.00

SVENTES MIĶEĻA ERCENĢEĻA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 17.00

7.04. plkst. 16.00

8.04. plkst. 15.00

9.04. plkst. 12.00

VIŠĶU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

6.04. plkst. 17.00

7.04. plkst. 17.00

8.04. plkst. 17.00

9.04. plkst. 08.00

10.04. plkst. 10.30

Lieldienu pasākumi Augšdaugavas novadā