Lieldienas Naujenes pamatskolā

Izglītība

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
 Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
 Lieldienu saule lai atspīd arvien.

Lieldienas ir īpaši svētki. Tie ir pavasara saulgrieži, kad gaisma svin uzvaru pār tumsu. Tie ir arī svētki pavasarim, kurus var svinēt  dienas. Arī mēs – Naujenes pamatskolā – svinējām trešās Lieldienas. 2. aprīlī visi ļāvāmies Lieldienu jampadracim, kuru ieskandināja 3. klases skolēni.

Pasākumā tika minētas mīklas un skandēti ticējumi par Lieldienām, 2. klases teātra pulciņš (vad. Ilze OZOLA) priecēja ar uzvedumu “Pavasara ziņas”, 1. klases skolēni, vokālais ansamblis “Ķipariņi” un “Spurgaliņas”, folkloras kopa “Mazā Rūžeņa” ar skanīgām dziesmām. Folkloras kopa un skolotāja Inga ZEILE aicināja visus jautrās latviešu tautas rotaļās. Visi bērni piedalījās gan rotaļās, gan dejās. Pasākuma gaitā notika arī olu ripināšana, meklēta stiprākā ola. Lieldienu zaķis bija atstājis bērniem saldumus.

Paldies skolotājām Zinaīdai PAULIŅAI, Innai KRALIKAI, Ilzei OZOLAI, Ingai ZEILEI par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā! Paldies 8. klases skolniecei Katarinai VAIKULEI par pasākuma vadīšanu!

Saulainu un jauku pavasari mums visiem!

Alita Kokina, Naujenes pamatskolas skolotāja

Naujenes bibliotēka aicina!