Lielās Talkas ietvaros pašvaldības iestāžu darbinieki stādīja mežu

AKTUĀLI

Aprīļa beigās Augšdaugavas novada pašvaldības iestāžu darbinieki vienojās kopīgā talkā Sventes pagasta “Siliņos”. Ap 50 talkotāju kopīgiem spēkiem stādīja priežu stādiņus nesen izcirstajā 3,5 ha lielajā meža posmā. LVM Sventes iecirkņa mežkopis Aivars Litiņš pasākumu raksturo kā sava veida saliedēšanas talku, jo tas notiek ciešā sadarbībā starp novada pašvaldību un “Latvijas valsts mežiem”.

Valērijs Ašķeļaņecs, Dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciālists: “Šobrīd mēs piedalāmies LVM rīkotajā pasākumā. Tika dotas iespēja piedalīties meža stādīšanā. Augšdaugavas novadā ir zināms, ka pieteikušies talkot Zemessargi.”

Te LVM novākuši ražu, sagatavojām augsni, bet tagad stādam priedītes, lai mūsu mazbērniem būtu mežs,” turpina LVM Sventes iecirkņa mežkopis Aivars Litiņš.

Katrā kastītē atrodas pa 100 stādiem, un kopumā plānoja iestādīt ap 8 tūkstošiem stādiņu. Priede aug smilšainajā augsnē, tādēļ zemes gabals ir labi piemērots mazajiem kokiem. LVM jau bija sagatavojusi augsni stādīšanai – ar zemes diska arklu uzara zemi. Jaunajiem stādiņiem nepieciešams daudz brīvas vietas un pietiekoši daudz gaismas. Pirmsākumos nezāļu nav jābūt daudz, jo tās traucēs stādiņu izaugšanai. Smilšainajā augsnē stāda priedes, bet mālainākajā zemē stāda egli vai bērzu, savukārt mitrākajās vietās iestāda melnalksni. Tas viss palīdz kvalitatīvi atjaunot mežu.

Aivars Litiņš: “Apkārt te ir daudz koku, sēklas iebirs arī, un daļa ieaugs, bet tas nebūs selekcionēts materiāls. Privātīpašniekiem es ieteiktu nopirkt selekcionētu stādu materiālu, jo tam ir lielāka nākotne.” LVM nodrošinātie stādi ir audzēti Latvijas siltumnīcās. Čiekurus rudenī vāc pa reģioniem, bet arī sēklas stāda pa reģioniem, jo neskatoties uz mūsu valsts relatīvi nelielo izmēru, klimatiskie apstākļi atšķiras. Augšdaugavas novadā jāstāda Austrumu reģionā ievāktos materiālus.

Pasākums notika LVM Atvērto Meža dienu un Lielā talkas ietvaros visos LVM reģionos. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties meža sakopšanas, atpūtas vietu labiekārtošanas un citās talkās, kā arī iepazīt meža apsaimniekošanu pieredzēju meža ekspertu vadībā.

Tā bija iespēja pavadīt dienu svaigā gaisā un kopā ar pieredzējušiem meža ekspertiem iepazīties ar meža apsaimniekošanu un gūt izpratni par mežu kā Latvijas lielāko atjaunojamo resursu, kas palīdz mazināt klimata pārmaiņas. Mežā darbu ir daudz, katrs varēja izvēlēties sev piemērotāko, piemēram, vākt zarus, izzināt meža apsaimniekošanu vai stādīt jauno mežu. Kad paši iesaistāmies un ieguldām savu darbu vides sakopšanā, tad arī izturamies pret to atbildīgāk un saaudzējam arī mežā izveidoto infrastruktūru, kas bez maksas pieejama ikvienam atpūtniekiem visa gada garumā, skaidro LVM.

LVM Atvērto Meža dienu pasākumi ir bez maksas. Dalībniekiem pašiem ir jānodrošina transports līdz norises vietai un uzkodas enerģijas uzturēšanai, kā arī vēlams meža apmeklējumam piemērots apģērbs un darba cimdi. Dalībnieku skaits parasti ir ierobežots. Pieteikšanās tiek slēgta nedēļu pirms pasākuma. 

Talkā nāca arī Zemessargi

Jau otro gadu Lielās talkas ietvaros Zemessardze nāk palīgā sakopt Augšdaugavas novadu. Augšdaugavas novadā tika apzinātas vairākas talkošanas vietas, kur nepieciešams sakārtot aizaugušās teritorijas.  Zemessardzes 34. kājinieku bataljona kareivji talkoja Ilūkstē, kur no krūmājiem tika attīrīta teritorija Tirgus un Zemnieku ielas krustojumā.

Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīri talkoja iepretim “Pīlādzīm”, attīrot teritoriju no krūmājiem, kā arī netālu no Bebrenes, attīrot Akmeņupi no nokritušiem kokiem.

Teksts: D. Bitiņš
Foto, D. Bitiņš, E. Pučko

Turpinām tradīcijas